Συλλογικές συμβάσεις v3.3.7

 

 

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.3

 

Ε8 Αναγγελία υπερωριών. Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας του ηλεκτρονικού αρχείου (xml) για την αναγγελία υπερωριών στο ΥΕΚΑ.
Οδηγίες χειρισμού.

 

ΚΑΔ και Ειδικότητες TAXIS. Προστέθηκαν σε όλα τα σχετικά σημεία οι πίνακες με τους «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων» και Ειδικοτήτων του Taxis. Είναι οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται στο ΥΕΚΑ και στο TAXIS και είναι διαφορετικοί από αυτούς της ΑΠΔ που βρίσκονται στους «Βοηθητικούς πίνακες» του προγράμματος.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.2

 

Αποδείξεις πληρωμής. Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης των σημειώσεων της μισθοδοτικής περιόδου (Χειροκίνητη καταχώρηση, Λοιπά στοιχεία, Σημειώσεις).

Ηλεκτρονική αποστολή Προσωρινής ΦΜΥ. Επιμέρους αλλαγές και διορθώσεις.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.1

 

Υποβολές ΥΕΚΑ. Προστέθηκε η επιλογή «Δελτίο Αιτούντος Άσυλο» στο «Ταυτότητα ή Διαβατήριο» της οθόνης του εργαζόμενου.

 

Οικειοθελής αποχώρηση ΥΕΚΑ. Το πεδίο «Επιδόθηκε με εξώδικη Δήλωση» στην οθόνη του ΥΕΚΑ, παίρνει σαν προεπιλογή το «Όχι». Θα επιλέγετε «Ναι» μόνο σε αντίθετη περίπτωση.

 

Ασφαλιστικά ταμεία. Προστέθηκαν ο ΚΑΔ 8005, τα πακέτα κάλυψης (4211, 4212, 4213, 4214) , ΟΣΥΚ (332095, 332096, 332097, 332098)  και τα ανάλογα ταμεία για περιπτώσεις μαθητείας.

 

Ασφαλιστικά ταμεία. Για ταμεία που οι κρατήσεις δεν υπολογίζονται βάσει ποσοστού αλλά είναι ποσό, προστέθηκε επιλογή ώστε το ποσό να υπολογίζεται αναλογικά βάσει των ημερών εργασίας (25). Η επιλογή βάσει ημερολογιακών ημερών που υπήρχε, παραμένει ως ξεχωριστή επιλογή. Εννοείται πως μια από τις δύο παραπάνω επιλογές μπορέι να είναι ενεργή.

 

Μενού της Εφαρμογής. Έγινε βελτιστοποίηση του μενού αφαιρώντας παλιές εγγραφές που δεν ισχύουν πλέον.

 

Ηλεκτρονική αποστολή Προσωρινής ΦΜΥ. Μετά την συλλογή ποσών (γρανάζι) επιλέγουμε δίμηνο, μήνα και πατάμε το κουμπί ηλεκτρονικής υποβολής. Το πρόγραμμα θα κάνει τις απαραίτητες λειτουργίες για την συμπλήρωση της σχετικής οθόνης της ΑΑΔΕ.
Προσοχή. Θα πρέπει να συμπληρώσετε στο πρόγραμμα τους κωδικούς εισόδου του λογιστή στα «Στοιχεία Εταιρίας -> Στοιχεία ΥΕΚΑ» και αντίστοιχα στους «Εργοδότες -> Στοιχεία ΥΕΚΑ» αν πρόκειται για γκρουπ εταιριών.
Επίσης το πρόγραμμα συμπληρώνει και τις Αμοιβές Μελών ΔΣ. Επιβεβαιώστε τα ποσά Χαρτοσήμου και ΟΓΑ που υπολογίζονται αυτόματα με αυτά που έχετε υπολογίσει στο πρόγραμμα.

 

Εύρεση AMKA. Δίπλα στο πεδίο του ΑΜΚΑ στον εργαζόμενο, προστέθηκε κουμπί που πατώντας το, γίνεται αναζήτηση στο «Έχω ΑΜΚΑ».

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.3.6

 

·         ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018

·         ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.3.5

 

·         ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  (11450)

·         ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (11460)

·         ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (11620)

·         ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16200)

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.7.0

 

Βεβαιώσεις αποδοχών. Άλλαξαν κάποιες περιγραφές στους τύπους αποδοχών ΔΟΥ (δεν επηρεάζουν την κωδικοποίηση ή το αρχειο) και προστέθηκαν δύο νέοι.
«Αμοιβές από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (περ. θ παρ. 3 αρ. 12 ν 4172/2013)», «Κοινωνικό Μέρισμα».

 

Προσωρινή ΦΜΥ. Άνοιξε η αυτόματη ηλεκτρονική υποβολή Προσωρινής ΦΜΥ (μόνο για ατομικές επιχειρήσεις).


Κέντρα Κόστους. Βελτίωση στον αναλογικό υπολογισμό σε επιδόματα/ bonus προηγουμένων ετών.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.6.9

 

Ηλεκτρονικό αρχείο εισφορών ΤΕΑΥΕΤ. Ενημερώθηκε βάσει των τελευταίων προδιαγραφών. Δημιουργήθηκε οθόνη με τα σύνολα του αρχείου.

 

Κέντρα Κόστους. Για μισθοδοτικές περιόδους πέραν των δώδεκα μηνών (δώρα, επιδόματα, bonus κλπ) η κατανομή υπολογίζεται αναλογικά, βάσει των κέντρων κόστους που δούλεψε ο εργαζόμενος, στο διάστημα που αφορά την κάθε περίοδο (πχ για το Δώρο Πάσχα από Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο).

 

Αποδείξεις Πληρωμής. Έγινε βελτίωση για τις περιπτώσεις που έχουμε εξόφληση με πολλαπλές τραπεζικές πληρωμές. Επίσης το υπόλοιπο ημερών αδείας (αν έχει επιλεγεί να εμφανίζεται), αφορά τις ημερολογιακές μέρες που δικαιούται ο εργαζόμενος μέχρι τέλος του έτους με ημερομηνία υπολογισμού την ημέρα εκτύπωσης της απόδειξης.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.6.8

 

Εισφορές ΟΓΑ. Αύξηση στις εισφορές μισθωτών ΟΓΑ από 1/1/2018 βάσει της εγκυκλίου 5 του ΕΦΚΑ  (8/2/2017) στα πακέτα κάλυψης 050 & 060.

 

Βεβαιώσεις αποδοχών. Άνοιξε η επιλογή «Βεβαιώσεις αποδοχώ 2014-2017» στο πρόγραμμα με τις έως τώρα γνωστές προδιαγραφές.

 

Ηλεκτρονικό αρχείο εισφορών ΤΕΑΥΕΤ. Ενημερώθηκε βάσει των τελευταίων προδιαγραφών (v.1.11).

 

Αμοιβές μέλων ΔΣ. Ενημερώθηκε το ταμείο με πακέτο κάλυψης 071 για το 2018.

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.3.4

 

·         ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ (10190)

·         ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΑΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (11280)

·         ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (11470)

·         ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΡΟΔΟΥ (11480)

·         ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (11570)

·         ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κλπ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (13410)

·         ΝΑΥΤΙΛΙΚΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16000)

·         ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (16220)

·         ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (17500)

·         ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (18630)

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.6.7

 

Άνοιγμα χρήσης 2018. Καταργείται το 1,5% έκπτωση φόρου λόγω προείσπραξης (Ν 4472/2017 παρ. 4) από 1/1/2018.

 

Δικαιούμενες ημέρες άδειας. Έγινε βελτίωση στην εκτύπωση για εργαζόμενους με αποχώρηση.

Εργαζόμενοι με Μαθητεία ΟΑΕΔ. Προστέθηκε επιλογή στα ασφαλιστικά ταμεία του εργαζόμενου στο ποσό επί του οποίου θα γίνονται κρατήσεις (Υπολογισμός εισφορών -> Ποσοστό μικτών αποδοχών). Επίσης προστέθηκε πεδίο για την καταχώρηση του επιθυμητού ποσοστού (
Default 50%).

Βεβαιώσεις ασφάλισης. Βελτίωση στην εκτύπωση σχετικά με το Δώρο Χριστουγέννων.

 

Καρτέλλα εργαζομένου. Βελτίωση στην εκτύπωση όταν αφορά πάνω από ένα ημερολογιακά έτη.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.6.5

 

Φίλτρα εργαζομένων. Βελτίωση στη λειτουργικότητα όταν χρησιμοποιούμε «λίστες».

Βεβαίωση ασφαλισης. Βελτίωση στην εκτύπωση που σε κάποιες περιπτώσεις έβγαζε μύνημα λάθους.

 

ΑΠΔ – Πρόχειρη εκτύπωση. Βελτίωση στη λειτουργικότητα. Αν υπάρχει εργαζόμενος που έχει δύο αριθμούς μητρώου ΙΚΑ (πχ άλλο σε προηγούμενο έτος και άλλο σήμερα) το πρόγραμμα ενημερώνει το χρήστη ώστε να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.6.4

 

Διόρθωση στις περιγραφές των κλάδων του ΕΦΚΑ για τους δικηγόρους.

Έλεγχος ετήσιου τεκμαρτού μέλους ΔΣ, για μήνες που δεν έχει άλλες αμοιβές.

 

Βεβαίωση ασφάλισης. Εμφανίζει και τα δύο δώρα που έχουν υποβληθεί μέσα στο ίδιο έτος αν ο εργαζόμενος αποχωρήσει.

 

Τακτικές προκαταβολές. Για εργαζόμενο με ημερομηνία προβλεπόμενης αποχώρησης μεταγενέστερη μπορεί πλέον να γίνει αποθήκευση τακτικής προκαταβολής παρόλο που είναι ανενεργός.


Συλλογικές συμβάσεις v3.3.0 & v3.3.1

 

·         ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ) (10100)

·         ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ (10190)

·         ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ) (11260)

·         ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16200)

·         ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (11460)

·         ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (11470)

·         ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΡΟΔΟΥ (11480)

·         ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (11570)

·         ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (11860)

·         ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κλπ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (13410)

·         ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (15300)

·         ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16200)

·         ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (18630)

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.6.3

 

Μαζικές Υποβολές.
α) Υλοιποιήθηκαν οι αλλαγές βάσει των νέων προδιαγραφών Ε3_
v3.
β) Υλοποιήθηκε ο υπολογισμός του μέσου μισθού εργατών που ζητάει το ΥΕΚΑ βάσει του τύπου «Ωρομίσθιο Χ ώρες εβδομαδιαίας εργασίας Χ 4,333».

 

Πρόσληψη εργάτη. Υλοποιήθηκε ο υπολογισμός του μέσου μισθού εργατών που ζητάει το ΥΕΚΑ βάσει του τύπου «Ωρομίσθιο Χ ώρες εβδομαδιαίας εργασίας Χ 4,333».

 

Το ΕΡΓΑΝΗ είναι ενήμερο για τις μικρές διαφορές που προκύπτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων, αφού αν από το μισθό υπολογίσουμε το ωρομίσθιο και στη συνέχεια από το ωρομίσθιο ξανά τον μισθό, θα προκύψουν μικρές διαφορές λόγω των τριών δεκαδικών.
Παρακαλούμε να ελέγχετε προσεκτικά τους μισθούς που δηλώνετε στο πρόγραμμα καθώς και τις ώρες εργασίας για να μην έχετε μεγάλες διαφορές.

 

Εργαζόμενοι που απομένουν να μισθοδοτηθούν. Έγινε διόρθωση. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανίζονταν εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν την τελευταία ημέρα του μήνα.

Τακτικές προκαταβολές. Στο εξής το πρόγραμμα ενημερώνει το χρήστη όταν η προκαταβολή ξεπερνάει τα «τυπικά» πληρωτέα του μήνα, αλλά επιτρέπει να καταχωρήσουμε μεγαλύτερο ποσό.

 

Ηλεκτρονικό αρχείο ΤΕΑΙΤ. Έγινε βελτίωση στην αποτύπωση των ασφαλιτικών ημερομισθίων.

 

Προσαυξήσεις αμοιβών αδείας. Έγινε απλούστευση των υπολογισμών και υπολογίζονται βάσει του μέσου όρου των λοιπών αμοιβών και υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν.

 

Ηλεκτρονικό αρχείο ΤΕΑΥΕΤ.  Έγιναν  οι απαραίτητες αλλαγές βάσει των νέων προδιαγραφών (Version 1.9).

 

Σημ. Ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.6.2

 

Ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Προστέθηκαν ο ΚΑΔ, ΟΣΥΚ, Πακέτα κάλυψης και τα ανάλογα ταμεία.
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ.

 

Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων ΤΣΑΥ. Ενημερώθηκε ο κλάδος «Στέγη υγειονομικών» με το ποσό των 2 ευρώ, βάσει της Εγκυκλίου 18 - 28/3/2017

 

Οδηγίες για τον χερισμό των νέων ταμείων ΕΦΚΑ θα βρείτε εδώ:

http://www.e-dataware.gr/Οδηγίες_ΕΦΚΑ.htm

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.6.1

 

Τύποι αποδοχών ΔΟΥ. Προστέθηκαν οι νέοι τύποι αποδοχών (κωδικοί 47-57) βάσει της ΠΟΛ 1025/2017 (βλ σελ ΦΕΚ 5266).

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τον τύπο αποδοχών ΔΟΥ για τα εισοδήματα πχ αγροτών με λιγότερα από 150 ημερομίσθια ανά έτος από 01 σε 56, αρκεί σε κάποιον ελεύθερο βοηθητικό κωδικό του εργαζόμενου να προσθέσετε το λεκτικό DOY56 και το πρόγραμμα κατά τη δημιουργία των βεβαιώσεων θα κάνει τη μετατροπή.

 

ΤΕΑΥΕΤ – Ηλεκτρονικό αρχείο εισφορών. Έγινε αλλαγή στην κωδικοποίηση των επαγγελμάτων βάσει των τελευταίων προδιαγραφών του ΤΕΑΥΕΤ.

 

Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων με Δ.Π.Υ. σε έως δύο εργοδότες. * Προστέθηκαν ο ΚΑΔ, ΟΣΥΚ, Πακέτα κάλυψης και τα ανάλογα ταμεία.

 

Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων ΤΣΑΥ. *  Προστέθηκαν ο ΚΑΔ, ΟΣΥΚ, Πακέτα κάλυψης και τα ανάλογα ταμεία.

 

* Προσοχή. Παρόλο που ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα οι παραπάνω πληροφορίες για τους εργαζόμενους του ΤΣΑΥ και αυτούς με Δ.Π.Υ. (μπλοκάκια), δεν έχουν κυκλοφορήσει οι σχετικές εγκύκλιοι για τον σωστό χειρισμό τους. Αναμένουμε τις σχετικές εγκυκλίους και θα ακολουθήσει ενημέρωση από πλευράς μας.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.5.9

 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με επαγγελματικό κίνδυνο. Εγκύκλιος 6 (14/2/2017) Νέο Ασφ. Ταμείο 01046.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.5.8

 

Βεβαιώσεις Αποδοχών 2016. ‘Ανοιξε η επιλογή στο μενού για δημιουργία αρχείου Ε7 και εκτύπωση Βεβαιώσεων Αποδοχών εργαζομένων.

 

Α) Η παραγωγή του αρχείου γίνεται από το μενού «Εκτυπώσεις -> Βεβαιώσεις αποδοχών 2014-2016». Στην οθόνη πατάμε το ροδάκι για να συλλεγούν τα ποσά και να δημιουργηθεί το αρχείο (JL10.zip) στη διαδρομή (path) που αναγράφεται στο πεδίο «Όνομα αρχείου». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο κάτω μέρος σε 4 υποοθόνες για έλεγχο και συμφωνία με τη λογιστική.
Μετά τον έλεγχο μπαίνετε στο
gsis.gr και στέλνετε το αρχείο.

Β) Οι εκτυπώσεις των βεβαιώσεων εργαζομένων παράγονται από το τελευταίο κουμπί πάνω αριστερά στην ίδια οθόνη.

Γ) Προστέθηκαν στις Γενικές Παραμέτρους δύο πεδία για τον ορισμό των λοιπών κρατήσεων για Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου των Αμοιβών ΔΣ.

Για να καταχωρήσετε αμοιβές σε είδος ώστε να περιληφθούν στο αρχείο JL10, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ: http://www.e-dataware.gr/Παροχές_σε_είδος.htm

 

Ενημερώθηκε το πρόγραμμα με τις απαραίτητες αλλαγές για την υποστήριξη των νέων κλάδων του ΕΦΚΑ για:

 

΄Ενταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.)  Εγκύκλιος 5 (8/2/2017) Νέα Ασφ. Ταμεία 01050 - 01060

 

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) Μελών ΔΣ και Αγροτικών Συνεταιρισμών Εγκύκλιος 4 (2/2/2017) Νέο Ασφ. Ταμείο 40071

 

«Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης   (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα». Εγκύκλιος 6 (14/2/2017) Νέο Ασφ. Ταμείο 01045.

Κατάσταση Εισφορών TEAYET. Έγινε τροποποίηση του XML αρχείου σύμφωνα με τις οδηγίες του ταμείου για την υποχρεωτική καταχώρηση του Email εργοδότη.

 

Αρχείο τραπεζικής πληρωμής EUROBANK. Έγινε τροποποίηση βάσει νέων οδηγίων της τράπεζας.

 

Ακολουθήστε το σύνδεσμο για τις ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ των νέων κλάδων στο πρόγραμμα.

 

Για τα υπόλοιπα ταμεία που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ θα ακολουθήσουν νέες εκδόσεις του προγράμματος μόλις έχουμε τις σχετικές εγκυκλίους.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.5.7

 

Άνοιγμα χρήσης 2017. Προστέθηκαν οι διαδικασίες για το άνοιγμα της χρήσης του 2017.

Εγγραφή λογιστικής για τις τραπεζικές πληρωμές. Προστέθηκε νέα δυνατότητα για δημιουργία λογιστικής εγγραφής ανά τραπεζκή πληρωμή.
ΑΠΔ – Πλήρες ωράριο. Προστέθηκε το πεδίο «Πλήρες ωράριο» στις διορθώσεις της ΑΠΔ ώστε να μπορεί να το βλέπει και να το επηρεάζει ο χρήστης.

Τεκμαρτές εισφορές ωρομισθίων. Έγινε βελτίωση για τον ακριβέστερο υπολογισμό σε περιόδους που δεν έχουν ασφαλιστικά ημερομίσθια.

Ηλεκτρονικές Υποβολές. Ενημέρωση προγράμματος με τις τελευταίες αλλαγές στην ιστοσελίδα του ΥΕΚΑ.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.5.6

 

Κατάσταση Επιθεώρησης (Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού). Ενσωματώθηκε λειτουργία κατά τη δημιουργία του αρχείου xml, όπου προαιρετικά (βγαίνει παράθυρο ερώτησης) ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει πίνακα προσωπικού που ο μισθός υπολογίζεται βάσει του τύπου Ωρομίσθιο επί Ώρες εβδομαδιαίας εργασίας επί 4,166 (ή 4,333 για εργάτες) όπως απαιτείται από το YEKA. Επίσης στις παρατηρήσεις αναγράφεται η φράση «Θεωρητικός Μισθός».

Προσοχή.
Η συγκεκριμμένη λειτουργία είναι προαιρετική και προστέθηκε για την διευκόλυνση των χρηστών.
Η εταιρία μας δεν λαμβάνει καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα των υπολογισμών μιας και
Α) αποτελεί θεωρητικό μισθό που δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
Β) έγκειται στη σωστή ενημέρωση των στοιχείων των εργαζομένων από το χρήστη

 

Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τα δεδομένα πριν την οριστική υποβολή αφού δεν υπάρχει δυνατότητα μετέπειτα διόρθωσης.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.5.5

 

Ηλεκτρονικές Υποβολές. Ενημέρωση προγράμματος με τις τελευταίες αλλαγές της Τετάρτης 5/10/2016 στην ιστοσελίδα του ΥΕΚΑ.

Σημείωση. Η εταιρία μας έχει αποφασίσει για λόγους αποφυγής λαθών, να μην υπολογίζει αυτόματα το πεδίο μηνιαίος μισθός βάσει του τύπου που δίνει το ΥΕΚΑ, όπου αυτό απαιτείται, διότι δεν καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις (πχ εργάτες μειωμένου ωραρίου, εργαζόμενοι μία ημέρα το μήνα, εργαζόμενοι με μισθό βάσει ΣΣΕ που δηλώνονται ως εργάτες στο ΥΕΚΑ κ.α.).

 

Για την ώρα θα πρέπει να ενημερώνετε χειροκίνητα το πεδίο αυτό, όπου χρειάζεται, μέχρι να διευκρινιστεί περαιτέρω και να βρεθεί η ιδανικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ζητάμε συγνώμη για την ταλαιπωρία.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.5.4

 

Ηλεκτρονικές Υποβολές. Ενημέρωση προγράμματος με τις τελευταίες αλλαγές της Παρασκευής 30/9/2016 στην ιστοσελίδα του ΥΕΚΑ.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.5.3

 

Ηλεκτρονικές Υποβολές. Βελτιώσεις στη λειτουργία εκτυπώσεων και πεδίων αναζήτησης, που ανοίγουν σε νέο παράθυρο στις ιστοσελίδες του ΥΕΚΑ και του ΙΚΑ.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.5.2

Ηλεκτρονικές Υποβολές. Πλέον το πρόγραμμα έχει δικό του αυτόνομο browser και δεν θα χρησιμοποιείται ο Internet Explorer που μας δημιουργούσε πληθώρα προβλημάτων σε κάθε αναβάθμιση από τη Microsoft.

ΥΕΚΑ.
Έγινε προσαρμογή του προγράμματος στις αλλαγές που έγιναν στο
web site του ΥΕΚΑ.

 

ΤΣΜΕΔΕ. Νέα δυνατότητα συμψηφισμού της Ειδικής προσαύξησης που καταργήθηκε από 1/1/2016.

Τσεκάροντας την αντίστοιχη επιλογή στην ιθόνη δημιουργίας αρχείου, το πρόγραμα αναζητά από την αρχή του έτους, τι έχει καταβληθεί στον συγκεκριμμένο κλάδο.
Αυτόματα δημιουργεί εγγραφές στο αρχείο προς υποβολή, βάσει της οδηγίας του ΤΣΜΕΔΕ.
Σε περίπτωση που η επιστροφή είναι μεγαλύτερη από το ποσό για καταβολή, το πρόγραμμα επιλέγει εγγραφές μέχρι αυτό το ποσό και το υπόλοιπο θα μπει στο επόμενο αρχείο.
Το πέμπτο εικονίδιο μας δείχνει τα ποσά προς επιστροφή. Με πράσινο χρώμα είνα αυτά που έχουν ήδη συμψηφιστεί και στην τελευταία στήλη αναφέρεται σε ποιο αρχείο έγινε ο συμψηφισμός.

 

 

ΤΕΑΕΑΠΑΕ. Φτιάχτηκε η δυνατότητα να μπαίνει εγγραφή στο αρχείο εισφορών, με κωδικό 22, όταν ο εργαζόμενος έχει μισθοδοτική περίοδο με μηδέν αποδοχές.

Εννοείται ότι στο εξής καταχωρούμε μηδενική μισθοδοσία όταν ο εργαζόμενος για οποιδήποτε λόγο, δεν εργάστηκε.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.5.1

 

Νέo Μισθολόγιο Δημοσίου. Υλοποιήθηκε η αυτόματη πρόταση κλιμακίου βάσει προϋπηρεσίας και η αύξηση κατά ¼ του βασικού μισθού σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015, όταν ο νέος μισθός είναι μεγαλύτερος. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται και σχετικό κουμπί τεκμηρίωσης του υπολογισμού.
Διαθέσιμη παραμένει και η χειροκίνητη επιλογή.

 

Εργαζόμενος ωρομίσθιος. Διορθώθηκε το bug που εμφανίζονταν το μήνυμα «... Divide by zero».

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.5.0

 

Νέα ποσοστά ΕΤΕΑ. Μετά την γνωστοποίηση της Γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων (Φ80020/οικ22104/Δ15.405) και το νόμο 4387/2016 για την αύξηση των ποσοστών στην επικουρική ασφάλιση, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο το ΙΚΑ να βγάλει σχετική εγκύκλιο. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι για περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζομένων οι υπολογισμοί πρέπει να γίνονται με τα νέα ποσοστά.
Πιστεύουμε πως το ΙΚΑ μέσα στις επόμενες ημέρες είναι αναγκασμένο να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές για την απρόσκοπτη υποδοχή της ΑΠΔ με τις νέες κρατήσεις.

 

Εάν θέλετε να υπολογίσετε ξανά τον Ιούνιο με τα νέα ποσοστά, μπορείτε από το μενού Μισθοδοσία -> Επανυπολογισμοί ποσών.
Οι ημέρες εργασίας, οι υπερωρίες και οι λοιπές αμοιβές που έχετε ήδη καταχωρήσει θα παραμείνουν όπως ήταν αρχικά.

 

Εάν προκύψει αρνητικό πληρωτέο υπάρχει δυνατότητα αυτόματα να μεταφερθεί στη μισθοδοσία του Ιουλίου με τη μορφή λοιπής κράτησης.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.4.9

 

Νέα κλίμακα φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης. Νόμος.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85/12.5.2016), ΠΟΛ.1064/2016 (30/5/2016)

Ενημερώθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι ώστε να γίνεται παρακράτηση στο ΦΜΥ και την Εισφορά αλληλεγγύης.
Υπολογίζεται ο ετήσιος φόρος σύμφωνα με τη νέα κλίμακα και κρατάμε το 1/14 (ή 1/12) για κάθε μήνα. Η εκκαθάριση θα γίνει με την φορολογική δήλωση του εργαζόμενου.
Το ίδιο ισχύει και για την Εισφορά Αλληλεγγύης.
Ο τρόπος φορολογίας θα επανέλθει αυτόματα με το άνοιγμα χρήσης του 2017, στην επιλογή «Εκκαθάριση βάσει κλίμακας».

Αλλαγή του πλαφόν για τις ασφαλιστικές κρατήσεις. Βάσει του ν.4387/2016 άρθρο 38, 2α, το πλαφόν υπολογίζεται στο δεκαπλάσιο του βασικού μισθού αγάμου μισθωτού άνω των 25 ετών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης (586,80 Χ 10 = 5860,80) από 1/6/2016.

 

Αλλαγή στις εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ. Μηδενίστηκε από 1/6/2016 ο κλάδος Ειδικής προσαύξησης αφού καταργήθηκε και άλλαξε το πλαφόν για όλους τους κλάδους σε 5860,80. Πίνακας εισφορών Μισθωτών ΤΣΜΕΔΕ.

 

Βοηθητικά πεδία σημειώσεων. Δημιουργήθηκαν δύο νέα πεδία σημειώσεων μέχρι 150 χαρακτήρες στην οθόνη σημειώσεις του εργαζόμενου.

 

Προκαταβολές. Έγινε αλλαγή στις προκαταβολές και γίνεται έλεγχος βάσει του μήνα πληρωμής αντί της ημερομηνίας απόδειξης.

 

Σημειώσεις:
1.Για τις αλλαγές στις εισφορές λόγω αύξησης του ΕΤΕΑ (ν.4387/2016) περιμένουμε εγκύκλιο από το ΙΚΑ και θα ακολουθήσει νέα έκδοση.

2.Όσοι επιθυμούν να ξαναυπολογίσουν τον Μάιο με τη νέα κλίμακα μπορούν να κάνουν απλά επανυπολογισμό από το μενού «Μισθοδοσία -> Καταχωρήσεις -> Επανυπολογισμοί ποσών», χωρίς να αλλοιωθούν οι ήδη καταχωρημένες ημέρες εργασίας, άδειας, υπερωρίες, λοιπές αμοιβές κλπ.

 

3.Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι έγιναν οι αλλαγές στις εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ. Εάν έχετε επέμβει χειροκίνητα στις παραμέτρους του, το update δεν θα κάνει αλλαγές.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.4.7

 

Ιστορικό Κέντρων κόστους (νέα δυνατότητα) Από το μενού Μισθοδοσία -> Κέντρα Κόστους -> Ιστορικότητα Κέντρων Κόστους,  μπορούμε να πάρουμε εκτύπωση με πλήρες ιστορικό (αναλυτική) ή μόνο τις μεταβολές (Μεταβολές) των κέντρων κόστους ανά εργαζόμενο.

 

Βεβαιών. Στα «Στοιχεία εταιρίας» και συγκεκριμένα στο tab Βεβαιών προστέθηκε drop down μενού για την ιδιότητα του προσώπου. Υπάρχουν επιλογές για Βεβαιών, Προϊστάμενος Προσωπικού, Προϊστάμενος Οικονομικού, Λογιστής, Γενικός Διευθυντής. Αυτό θα εμφανίζεται σε όποια εκτύπωση ζητείται.

 

Αρχείο εισφορών ΤΕΑΕΑΠΑΕ. Διορθώσεις/Βελτιώσεις στο ηλεκτρονικό αρχείο.

 

Αντιγραφή εργαζομένου. Διορθώθηκε το μήνυμα «Violation of primary key…»

 

Δάνεια εργαζομένων. Διορθώθηκε το υπόλοιπο δανείου του εργαζόμενου, όταν το άνοιγμα νέας χρήσης γινόταν πριν από την μισθοδοσία Δεκεμβρίου και κατά συνέπεια δεν υπήρχε πληροφορία για την τελευταία δόση.

 

ΑΠΔ. Bugfixes.

 

Εργαζόμενοι. Προστέθηκε στην οθόνη των ατομικών στοιχείων δίπλα στην ημερομηνία γέννησης η ηλικία σε έτη, μήνες, μέρες.

Τραπεζική πληρωμή
Alpha Bank. Προστέθηκε check box με την επιλογή για «Batch Booking» ή όχι. Με επιλεγμένο το πεδίο, η πληρωμή στις καταστάσεις τη τράπεζας δεν θα εμφανίζονται αναλυτικά ανά εργαζόμενο αλλά σαν μια εγγραφή. Το πρόγραμμα σαν προεπιλογή προτείνει το πεδίο unchecked (αναλυτικά ανά εργαζόμενο).

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.4.6


Νέο ενιαίο μισθολόγιο δημοσίου. Αρ. Πρωτ: 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016
Βελτιώσεις στις εκτυπώσεις της ΑΠΔ.

Αλλαγές στα αρχεία πληρωμών των τραπεζών σύμφωνα με νέες απαιτήσεις.


PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.4.5

 

Βελτιώσεις στην ΑΠΔ και στο αρχείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.4.4

 

ΑΠΔ Δώρων μαζί με την ΑΠΔ Ιανουαρίου. Έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές για την αποστολή της ΑΠΔ δώρων με τον Ιανουάριο και Μάιο αντίστοιχα, σύμφωνα με την εγκύκλιο E40/535/28-7-2015 του ΙΚΑ.


Η διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου και η αποστολή του στο ΙΚΑ γίνονται κατά τα γνωστά. Δεν χρειάζεται καμία διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο αποστολής που ίσχυε έως σήμερα.

Το πρόγραμμα έχει επιλεγμένο κατά την συλλογή στοιχείων και το Δώρο Χριστουγέννων 2015 και εμφανίζει τις ανάλογες εγγραφές μαζί με τον Ιανουάριο 2016.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.4.3

 

Βεβαιώσεις αποδοχών. Bug fix.

 

Α) Η παραγωγή του αρχείου γίνεται από το μενού «Εκτυπώσεις -> Βεβαιώσεις αποδοχών 2014-2015». Στην οθόνη πατάμε το ροδάκι για να συλλεγούν τα ποσά και να δημιουργηθεί το αρχείο (JL10.zip) στη διαδρομή (path) που αναγράφεται στο πεδίο «Όνομα αρχείου». Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο κάτω μέρος σε 4 υποοθόνες για έλεγχο και συμφωνία με τη λογιστική.
Μετά τον έλεγχο μπαίνετε στο
gsis.gr και στέλνετε το αρχείο.

Β) Οι εκτυπώσεις των βεβαιώσεων εργαζομένων παράγονται από το τελευταίο κουμπί πάνω αριστερά στην ίδια οθόνη.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.4.2

 

Ηλεκτρονικό αρχείο Βεβαιώσεων αποδοχών 2015. Έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές βάσει των νέων προδιαγραφών (ΠΟΛ 1274/30-12-2015).

 

Προσοχή.

Παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι έχετε τους σωστούς «Τύπους αποδοχών ΔΟΥ» στις αμοιβές σας πριν στείλετε το αρχείο.
Αμοιβές αυτοτελώς φορολογούμενες (παλιός τύπος αποδοχών 18) πλέον δεν υπάρχουν.

Σε περίπτωση που θέλετε να συμπεριλάβετε εργαζόμενους που δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα της μισθοδοσίας, μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα που δίνει το gsis.gr από εδώ: Εφαρμογή δημιουργίας αρχείων προς υποβολή να ανοίξετε το αρχείο που πήρατε από το PlanoNET και να προσθέσετε εγγραφές.

 

Οι εκτυπώσεις των βεβαιώσεων εργαζομένων παράγονται από το τελευταίο κουμπί πάνω αριστερά στην ίδια οθόνη.

Σύντομα θα ακολουθήσει νέο
Update με την αλλαγή της ΑΠΔ ώστε να μπορείτε να στείλετε το Δώρο Χριστουγέννων 2015 μαζί με τον Ιανουάριο 2016.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.4.1

 

Ηλεκτρονικό αρχείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ. Έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές.

 

Ηλεκτρονικό αρχείο Βιβλίου αδειών (Ε11). Προστέθηκε δυνατότητα αποθήκευσης (νέο κουμπί, μπλε δισκέτα), των αλλαγών που καταχωρεί ο χρήστης ώστε να μπορεί να επανέλθει αργότερα. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποθηκευμένες αλλαγές, την επόμενη φορά που θα δοκιμάσουμε να μπούμε στην οθόνη Δημιουργίας του αρχείου xml, το πρόγραμμα θα μας εμφανίζει μήνυμα, εάν θέλουμε τις αποθηκευμένες τιμές ή τις αρχικές της καταχωρημένης μισθοδοσίας.

 

Σημ. Θα σας αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες για την εξαγωγή και αποστολή του αρχείου Ε11, μόλις «ανοίξει» στο ΥΕΚΑ η σχετική επιλογή.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.4.0

 

Προσαρμογή του ηλεκτρονικού αρχείου της Ετήσιας Κατάστασης Προσωπικού του ΥΕΚΑ βάσει των νέων προδιαγραφών.

Προσοχή. Στο αρχείο πλέον απαιτείται υποχρεωτικά ο κωδικός  ειδικότητας του
TAXIS για κάθε εργαζόμενο. Θα πρέπει να τον συμπληρώσετε σε όλους τους εργαζόμενους, στο αντίστοιχο πεδίο (Στοιχεία Υ.Ε.Κ.Α., Λοιπά πληροφοριακά, ΟΣΥΚ Taxis)

 

 

Στη λειτουργία «Τυπική μισθοδοσία – Δοκιμαστικοί υπολογισμοί» προστέθηκαν σύνολα ανά υποκατάστημα.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.3.9

 

Νέος υπολογισμός ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης «Παρακράτηση». Στην οθόνη των Γενικών παραμέτρων (Πίνακες, Παράμετροι Εφαρμογής, Γενικές Παράμετροι) προστέθηκε drop down μενού, όπου μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο που θα υπολογίζεται η εισφορά.

 

Οι επιλογές είναι:

 

Αναλογικά στις υπόλοιπες περιόδους. Το υπόλοιπο της ετήσιας εισφοράς επιμερίζεται στην τρέχουσα και στις επόμενες περιόδους μέχρι τέλος του έτους.

Μηνιαία εκκαθάριση. Η διαφορά από την εισφορά που αντιστοιχεί στις έως σήμερα φορολογητέες αποδοχές μείον το ποσό που έχει ήδη παρακρατηθεί, κρατιέται στην τρέχουσα περίοδο.

Παρακράτηση. Δεν γίνεται εκκαθάριση μέσα στο έτος. Υπολογίζεται βάσει των φορολογητέων του τρέχοντα μήνα επί το ποσοστό εισφοράς. ΠOΛ.1174/5.8.2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης μετά την ψήφιση του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80/16-07-2015)

 Στην «Χειροκίνητη καταχώρηση» στο tab Λοιπές Κρατήσεις, έχει προστεθεί κουμπί που εμφανίζει οθόνη τεκμηρίωσης των υπολογισμών της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

 

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.3.8

 

Ενημερώθηκε το πρόγραμμα με τον νέο πίνακα εισφοράς αλληλεγγύης.

Νέος υπολογισμός ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Στην οθόνη των Γενικών παραμέτρων (Πίνακες
, Παράμετροι Εφαρμογής, Γενικές Παράμετροι) προστέθηκε check box όπου μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο που θα υπολογίζεται η εισφορά.

 

Α) Εκκαθάριση εισφοράς κάθε Μήνα

Με την επιλογή τσεκαρισμένη (default) ο υπολογισμός γίνεται όπως μέχρι σήμερα. Προϋπολογίζουμε το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και βρίσκουμε τον συντελεστή της εισφοράς βάσει του πίνακα με τα νέα ποσοστά που ισχύουν από δω και στο εξής. Βλέπουμε τα φορολογητέα που έχει πάρει ο εργαζόμενος μέχρι σήμερα και υπολογίζουμε την εισφορά που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσό. Από αυτό αφαιρούμε το ποσό της εισφοράς που έχει ήδη κρατηθεί στις προηγούμενες περιόδους και η διαφορά κρατιέται στον τρέχοντα μήνα.

Με την επιλογή αυτή ο εργαζόμενος θα έχει αυξημένη εισφορά τον Ιούλιο (αφού θα του κρατηθεί αναδρομικά ότι έπρεπε να κρατηθεί από τον Ιανουάριο) και θα επανέλθει στην σωστή εισφορά (με βάση την νέα κλίμακα) από τον Αύγουστο.

Β)
Μοίρασμα της εισφοράς σε όλες τις απομένουσες περιόδους

Με την επιλογή ξετσεκαρισμένη (νέος υπολογισμός), προϋπολογίζουμε το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και την εισφορά αλληλεγγύης που αντιστοιχεί βάσει του νέου πίνακα για όλο το έτος. Αφαιρούμε την εισφορά που έχει ήδη παρακρατηθεί μέχρι σήμερα και το υπόλοιπο το μοιράζουμε στις περιόδους που απομένουν μέχρι τέλος του έτους.

Με την επιλογή αυτή, η εισφορά θα παραμείνει σταθερή για όσες περιόδους απομένουν έως το τέλος του έτους.

 

Το τελικό αποτέλεσμα που θα προκύψει στις 31/12 και με τους δύο τρόπους υπολογισμού ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ.

 

Βάσει της ΠΟΛ.1072/31.3.2015, «Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις» Άρθρο 1, παράγραφος 8, ο υπολογισμός της εισφοράς αλληλεγγύης όπως και στον ΦΜΥ, γίνεται σε ετήσια βάση ανεξάρτητα αν ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται ή αποχωρεί μέσα στο έτος ή αφορά εργαζόμενο με Λήξη Σύμβασης.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.3.7

 

Ακριβέστερος υπολογισμός επιδόματος αδείας ωρομισθίων.

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.2.6


Τεχνικοί ραδιοφώνου (ηλεκτρονικοί και ηχολήπτες).
Καπνοβιομηχανία.
Οίκοι ευγηρίας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων κλπ.
Ηλεκτροτεχνίτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.3.6

 

Βεβαιώσεις Αποδοχών 2014.

Προστέθηκε δυνατότητα αποστολής των βεβαιώσεων με email στους εργαζόμενους με νέο κουμπί στην προεπισκόπηση της βεβαίωσης.
Μεγάλωσε το πεδίο της σφραγίδας εταιρίας.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.3.5

 

Βεβαίωσεις Αποδοχών. Άλλαξε το μενού του προγράμματος. Η υπάρχουσα επιλογή «Βεβαιώσεις αποδοχών» μετονομάστηκε σε «Βεβαιώσεις αποδοχών 2013» και η επιλογή «Ηλεκτρονικό αρχείο Βεβαιώσεων αποδοχών» έγινε «Βεβαιώσεις αποδοχών 2014».

Στην οθόνη του ηλεκτρονικού αρχείου, προστέθηκε νέο κουμπί, που αφού πατήσουμε το ροδάκι και συλλεγούν τα δεδομένα του ηλεκτρονικού αρχείου, δημιουργεί τις εκτυπώσεις των Βεβαιώσεων των εργαζομένων.
Η εκτύπωση παρουσιάζει τις ετήσιες αμοιβές κατηγοριοποιημένες βάσει των νέων Τύπων Αποδοχών ΔΟΥ.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.3.4

 

Βελτιώσεις στην ΑΠΔ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

 

Τραπεζική πληρωμή. Νέα δυνατότητα συμψηφισμού θετικών και αρνητικών πληρωτέων.

 

Βεβαιώσεις αποδοχών εργαζομένων (έντυπο). Προστέθηκε ο ΑΜΚΑ στα στοιχεία εργαζομένου.

 

Ηλεκτρονικό Αρχείο Βεβαιώσεων αποδοχών εργαζομένων. Φτιάχτηκε με τους νέους τύπους αποδοχών και τη νέα γραμμογράφηση βασει της  ΠΟΛ.1051/19.2.2015.

 

Προσοχή.
Α) Στο άρθρο 7 της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014), στην παράγραφο 1 αναφέρεται:

Ημερομηνία υποβολής


1. Για το φορολογικό έτος 2014 ως
καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 31 Μαρτίου 2015.

Υπάρχει ενημέρωση από το υπουργείο, ότι το «σύστημα» του TAXIS για τις βεβαιώσεις θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα θεωρείται εμπρόθεσμη η υποβολή μετά τις 31 Μαρτίου και πιθανότατα θα επιβληθεί πρόστιμο.

Β) Οι Αμοιβές ΔΣ που περιλμβάνονται για πρώτη φορά στις βεβαιώσεις πρέπει να έχουν Τύπο Αποδοχών ΔΟΥ 05. Επειδή μέχρι πρότινος δεν υπήρχε ο συγκεκριμμένος κωδικός θα πρέπει να ενημερώσετε την λοιπή αμοιβή που καταχωρείτε τα συγκεκριμμένα ποσά, από το μενού της εφαρμογής «Πίνακες -> Λοιπές αμοιβές».

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.3.3

 

Βελτιώσεις στην ενσωμάτωση του ΤΑΠΙΤ στην ΑΠΔ.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.3.2

 

Εργαζομενοι, Ασφαλιστικα ταμεία. Βελτιώσεις σχετικές με ενσωμάτωση του ΤΑΠΙΤ στην ΑΠΔ.
Προσθέτοντας σαν ασφαλιστικό ταμείο το ΤΑΠΙΤ σε εργαζόμενο αντιγράφεται αυτόματα ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ και στο ΤΑΠΙΤ.
Τα πεδία «ΚΑΔ επικουρικού» και «ΟΣΥΚ επικουρικού» μεταφέρθηκαν στο πάνω μέρος πριν την επιλογή ασφαλιστικού ταμείου ώστε να γίνεται σωστά ο έλεγχος ΚΑΔ-ΟΣΥΚ-Πακέτου κάλυψης.

 

Ηλεκτρονική υποβολή Βιβλίου Αδειών (E11). Έγινε τροποποίηση ώστε εργαζόμενοι με επαναπροσλήψεις να εμφανίζονται μια φορά στο xml αρχείο και τα ποσά τους αθροιστικά.

 

Αρχείο ΤΑΥΦΕ. Έγινε αλλαγή στην γραμμογράφηση σύμφωνα με τις  τελευταίες προδιαγραφές.

 

Aρχείο Τράπεζας Πειραιώς. Νέα γραμμογράφηση σύμφωνα με τα νέα πρότυπα (λογαριασμοί IBAN).

 

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.2.5

 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου.
Εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου.
Εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Χανίων.
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου.
Εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.3.1

 

Ηλεκτρονική υποβολή Βιβλίου Αδειών προηγούμενου έτους. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ:

Οδηγίες παραγωγής αρχείου Ε11.pdf

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.3.0

 

Εισφορά αλληλεγγύης. Ενημερώθηκαν τα ποσοστά κράτησης με τη μείωση κατά 30%.

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.2.9

 

ΤΑΠΙΤ Ένταξη ασφαλιστικών εισφορών του ΤΑΠΙΤ στην ΑΠΔ (Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ 63). Κατεβάστε αναλυτικές οδηγίες από εδώ: http://www.e-dataware.gr/downloads/Ένταξη_εισφορών_ΤΑΠΙΤ_στην_ΑΠΔ.pdf

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ. Ενημερώθηκε η εκτύπωση, με γραμμογράφηση βάσει του νέου εντύπου του ΥΕΚΑ.

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Με το άνοιγμα νέας χρήσης (Εργαλεία -> Αρχή νέου έτους), δημιουργείται αυτόματα μισθοδοτική περίοδος Αποζημίωσης Απόλυσης, όπου θα καταχωρούνται αυτόματα όλες οι αποζημιώσεις, ώστε να μπορεί να παραχθεί λογιστικό άρθρο και Απόδειξη πληρωμής για τα συγκεκριμμένα ποσά.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.2.8

 

MIS. Νέα δυνατότητα ελέγχου (φίλτρου) των αποτελεσμάτων ανά μήνα πληρωμής ή αναλυτικά ανά μισθοδοτική περίοδο (πχ αρνητικά πληρωτέα).

 

ΕΔΟΕΑΠ. Νέα δυνατότητα δημιουργίας αρχείου εισφορών ΕΔΟΕΑΠ.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.2.7

 

Ηλεκτρονικές υποβολές ΥΕΚΑ. Έγιναν διορθώσεις σε όλες τις υποβολές βάσει του νέου μενού επιλογών στο ΥΕΚΑ.

 

Αρχεία ΤΕΑΥΕΚ για υποβολή στο ΕΤΕΑ. Νέα δυνατότητα δημιουργίας αρχείων Excel για υποβολή στο ΕΤΕΑ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι παρατάθηκε η προθεσία υποβολής των παραπάνω αρχείων μέχρι την 31/12/2014 (http://www.etea.gov.gr/tempsite/?page_id=716)

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.2.5

 

Καταχώρηση μισθοδοσίας χειροκίνητα σε πλήρη οθόνη. Προστέθηκε κουμπί με το οποίο μπορούμε να δούμε την ανάλυση των ημερών εργασίας βάσει των καταχωρήσεων στο ημερολόγιο.

 

 

Ηλεκτρονικές υποβολές ΥΕΚΑ. Έγιναν οι σχετικές τροποποιήσεις σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές στο site του ΥΕΚΑ.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.2.3

 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η προθεσμία καταβολής της  Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων λήγει την 30/9/2014, μαζί με τις εισφορές του Αυγούστου. Δεν χρειάζεται να στείλετε ΑΠΔ καθώς θα δημιουργηθεί αυτόματα από το ΙΚΑ. Η μόνη υποχρέωση είναι η καταβολή του ποσού των 20 ευρώ ανά εργαζόμενο.

 

Alpha Bank File Transfer. Φτιάχτηκε το αρχείο τραπεζικής πληρωμής με τις νέες προδιαγραφές.

 

Τράπεζα Πειραιώς  Φτιάχτηκε το αρχείο τραπεζικής πληρωμής με τις νέες προδιαγραφές.

 

Αρνητικά πληρωτέα – Δάνεια. Κατά τον υπολογισμό της «Εκκαθάρισης Αποχωρήσαντος» τυχόν δάνεια ή αρνητικά πληρωτέα που προέκυψαν σε προηγούμενη περίοδο, μεταφέρονται στις περιόδους εκκαθάρισης μέχρι να εξαντληθούν.

 

Τα παλιά έντυπα Λήξης Σύμβασης και Οικειοθελούς αποχώρησης αφαιρέθηκαν από το μενού καθώς δεν ισχύουν πλέον. Οι χρήστες θα ενημερώνουν απευθείας το αρχείο του εργαζόμενου (Στοιχεία αποχώρησης).

 

Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. Φτιάχτηκε το ηλεκτρονικό αρχείο εισφορών του ΤΑΙΣΥΤ

 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ο κλάδος «Ειδικής Προσαύξησης» υπολογίζεται αναλογικά, σύμφωνα με την ημερομηνία εγγραφής στο ταμείο, για τον μήνα έναρξης καταβολών.
Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει το πεδίο Ημερομηνία Εγγραφής, στην οθόνη των ασφαλιστικών ταμείων του εργαζόμενου.

 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Έκπτωση εγγύων. Δημιουργήθηκαν (αυτόματα) νέοι κλάδοι στον πίνακα ασφαλιστικών ταμείων.
Ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει το αρχείο των εργαζόμενων που έχουν αυτή την έκπτωση, προσθέτοντας τον ανάλογο κλάδο (πχ Εκπτωση εγγύων Κλάδος Σύνταξης Παλαιών Ασφαλισμένων).
Επίσης θα πρέπει να περάσει ΜΙΑ φορά από τον πίνακα αντιστοίχισης (Υποβολές -> ΤΣΜΕΔΕ -> Πίνακας αντιστοίχισης) ώστε ενημερώσει σε τι αντιστοιχούν οι νέοι κλάδοι (πχ Κύρια Σύνταξη Εργαζομένου), για τη σωστή δημιουργία του αρχείου εισφορών.
Ο υπολογισμός μισθοδοσίας θα γίνεται όπως γινόταν μέχρι και σήμερα και το αρχείο μηνιαίων εισφορών θα ενημερώνεται αυτόματα όπου χρειάζεται.

 

Καταγγελία σύμβασης με προειδοποίηση. Ο υπολογισμός αποζημίωσης, πλέον δέχεται αποχώρηση το επόμενο έτος.
Επίσης ο εργαζόμενος μεταφέρεται κατά τη δημιουργία νέας χρήσης στο νέο έτος, γιατί θεωρείται ακόμα ενεργός εφόσον η προβλεπόμενη αποχώρηση είναι μέσα στην επόμενη χρονιά.

 

Υπολογισμός Ασφαλιστικών Ημερομισθίων σε Ωρομισθίους. Έγινε βελτίωση στον υπολογισμό των ασφαλιστικών ημερομισθίων για όσους εργαζόμενους έχουν ημερομίσθιο κάτω από το ποσό της 1ης Ασφαλιστικής κλάσης.
Τα ασφαλιστικά ημερομίσθια υπολογίζονται βάσει συνολικών αποδοχών δια το πόσο της 1ης Ασφαλιστικής κλάσης.

 

ΑΠΔ. Διορθώθηκε ένα θέμα που παρουσίαζε η ΑΠΔ για εργαζόμενους που οι αμοιβές τους ανά ημέρα, ήταν λιγότερες από το ποσό του ημερομισθίου της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης.

 

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.2.2

 

Νέα γραμμογράφηση αρχείων πληρωμής μισθοδοσίας για την ALPHA BANK και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, που θα ισχύουν από 1/8/2014. Από την πρώτη Αυγούστου θα πρέπει να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι με το IBAN στη θέση του υπάρχοντος τραπεζικού λογαριασμού.

Για πληρωμές μέχρι 31/7/2014 το πρόγραμμα αυτόματα χρησιμοποιεί την «παλιά» γραμμογράφηση που ίσχυε μέχρι σήμερα.

 

Σημ. Για την Eurobank και την Πειραιώς δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή. Η μετατροπή θα γίνεται από την ίδια την τράπεζα.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.2.1

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Τα ποσά των Λοιπών Κρατήσεων που αφαιρούνται από τις Μικτές Αποδοχές (πχ. Επιδότηση Ασθένειας ΙΚΑ), πλέον εμφανίζονται αρνητικά στην χρέωση

 

ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΑΥΕΤ. Έγινε διόρθωση στις στρογγυλοποιήσεις του ηλεκτρονικού αρχείου, που σε κάποιες περιπτώσεις έδιναν λεπτά διαφορά.

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ. Οταν το Επιδομα Αδείας προσαυξάνεται με αναλογία  Λοιπών αμοιβών και Υπερωριών, γίνεται αναλογικός υπολογισμός με βάση τις ημέρες του Επιδόματος αδείας (πρέπει να ενεργοποιηθεί η σχετική παράμετρος  «Να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι Λοιπές αμοιβές από το προηγούμενο επίδομα αδείας» στην επιλογή «Γενικές παράμετροι»)

 

ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Νέα επιλογή για εργαζόμενους που θέλουμε να εμφανίζονται οι ώρες εισόδου και εξόδου αλλά να μην επηρεάζουν την μισθοδοσία.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.2.0

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ. Ενημέρωση των πακέτων κάλυψης σύμφωνα με την Εγκύκλιο 45 του ΙΚΑ.

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ. Ενημέρωση του  πίνακα ασφαλιστικών ταμείων και προσθήκη του νέου κλάδου "Πρόσθετη εισφορά ν 3986/11" με ποσό 13,87 ευρώ για τους παλαιούς ασφαλισμένους.
Οι μισθοδότες θα πρέπει να προσθέσουν τον νέο κλάδο στους παλαιούς εργαζόμενους του ΤΣΜΕΔΕ, που έχουν εγγραφεί στον κλάδο «Ειδικής Προσαύξησης». Θα πρέπει να οριστεί σαν ενεργό ταμείο από 07/2014 ενημερώνοντας το πεδίο «Ενεργό από» χωρίς να συμπληρώσουν το πεδίο «Ενεργό έως».

 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΕΑΠΑΕ. Ενημερώθηκε ο κλάδος ασφάλισης νέων μετά την κατάργηση της εισφοράς εργοδότη. Στο εξής υπάρχει μόνο εισφορά εργαζόμενου 3%.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.1.9

 

ΑΠΔ ΙΚΑ. Νέα δυνατότητα μαζικών αλλαγών στα στοιχεία της ΑΠΔ. Προστέθηκε νέο κουμπί.  Η στήλη με τα κριτήρια λειτουργεί συνδυαστικά (πχ όπου υπάρχει ΚΑΔ 5130 και τύπος αποδοχών 01 αλλαγή του ΟΣΥΚ σε 419000 βλ. εικόνα).

 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. Νέα δυνατότητα.  Προστέθηκε ο πίνακας μισθολογικής εξέλιξης με όλα τα κλιμάκια και τα επιδόματα.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (Δημόσιο). Νέα δυνατότητα μαζικού ελέγχου των μισθών εργαζομένων του δημοσίου και αυτόματη πρόταση για αλλαγή κλιμακίου. Δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης όλων των αλλαγών.

 

ΤΑΥΦΕ. Νέα δυνατότητα εκτύπωσης του «Εντύπου πληρωμής μηνιαίων εισφορών».

 

Ημερολόγιο αδειών. Bugfixes.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.1.8

 

Εκτυπώσεις εργαζομένων. Νέα δυνατότητα. Εκτύπωση «Επαναλαμβανόμενες Λοιπές Αμοιβές και Λοιπές κρατήσεις» εργαζομένων.

 

Ημερολόγιο Αδειών Ασθενειών. Έγινε βελτίωση στον τρόπο χειρισμού των ρεπό για τους εργαζόμενους με σταθερές ημέρες εργασίας.

 

MIS. Δόθηκε δυνατότητα φιλτραρίσματος στις στήλες των αποτελεσμάτων της εκτύπωσης (στις αναλυτικές γραμμές) ώστε να μπορούμε να εμφανίζουμε μόνο τα θετικά, τα μηδενικά ή τα αρνητικά ποσά.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.1.7

 

Ημερολόγιο Αδειών. Νέα δυνατότητα εισαγωγής με χρονικό διάστημα (από έως). Νέα δυνατότητα εισαγωγής Ρεπό. Στο κάτω αριστερά τμήμα της οθόνης υπάρχουν δύο υποοθόνες, Συγκεντρωτικά – Αναλυτικά. Στην πρώτη εμφανίζονται όλοι οι τύποι απουσίας του εργαζόμενου με Δικαιούμενες ημέρες, Ημέρες που έλειψε, Υπόλοιπο, ενώ στη δεύτερη αναλυτικά οι ημερομηνίες.

Το πρόγραμμα κάνει έλεγχο και μας ενημερώνει σε περίπτωση υπέρβασης. Παρόλα αυτά ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει.

 

Στην οθόνη χειροκίνητης καταχώρησης μισθοδοσίας, έχει αντικατασταθεί το ημερολόγιο που υπήρχε με το νέο.

Στα στοιχεία εργαζομένου, αν ο εργαζόμενος είναι Βάσει προγράμματος, μπορείτε να «τσεκάρετε» ότι εργάζεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας η καμία, και να χαρακτηρίζετε τα Ρεπό στο ημερολόγιο.

 

Αρχείο υποβολής εισφορών ΤΑΥΦΕ (Υποβολές). Νέα δυνατότητα δημιουργίας αρχείου προς υποβολή στο ΤΑΥΦΕ.

 

Εκτυπώσεις αρχείου εργαζομένων. Προστέθηκε νέο κουμπί όπου συγκεντρώθηκαν όλες οι εκτυπώσεις που υπήρχαν (Ασφαλιστικά Ταμεία, Ανάλυση μισθού, Δάνεια) και αφορούσαν τους εργαζόμενους.

Επίσης δημιουργήθηκαν δύο νέες εκτυπώσεις, Τόποι εργασίας και Επισυναπτόμενα έγγραφα.

Στους τόπους εργασίας εμφανίζεται ο τόπος που παρέχεται η εργασία με τη μορφή πλήρους ιστορικού ή σε επιλεγμένη από το χρήστη ημερομηνία. Μπορούμε να πάρουμε εκτύπωση επιλεκτικά για συγκεκριμένο τόπο εργασίας ή για πολλούς.

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα μπορούμε να δούμε τα επισυναπτόμενα που έχουμε αποθηκεύσει ανά εργαζόμενο.

 

MIS. Στις εκτυπώσεις του MIS προστέθηκε ο αύξων αριθμός εργαζομένου.

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.2.4

 

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ) (11110)

  

Συλλογικές συμβάσεις v3.2.3

 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ) (10100)

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ) (11110)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (11450)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (11460)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (11470)

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.2.2

 

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16200)

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΑΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (11280)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΡΟΔΟΥ (11480)

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.2.1

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ (10190)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (11620)

ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (11860)

ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (15300)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (18630)

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.1.5

 

Autoupdate. Από το επόμενο update θα μπορούν οι χρήστες με Windows 8 και 8.1 να τρέχουν αυτόματα την διαδικασία ενημέρωσης.

 

Ημερολόγιο Αδειών. Για τους ωρομίσθιους, στην εκτύπωση «Δικαιούμενες Ημέρες άδειας» εμφανίζονται πλέον ημέρες και όχι ώρες.

 

Report Εργαζομένων. Προστέθηκαν Φίλτρα για την επιλογή των εργαζομένων.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.1.4

 

Εργαζόμενοι, Report Ανάλυσης μισθού. Προστέθηκε νέα λειτουργία  «Report Σύγκρισης μισθών», όπου αποτυπώνονται οι Εργαζόμενοι που έχουν αλλαγή Μισθού καθώς και η αιτία της μεταβολής.

 

cid:image007.jpg@01CF526A.851AC990

 

Επιδότηση εργατικής εισφοράς. Προστέθηκε νέα δυνατότητα με βάση την οποία το Πρόγραμμα προτείνει αυτόματα την Επιδότηση της Εργατικής εισφοράς σε όσους Εργαζόμενους αμείβονται με τον Βασικό Μισθό ή το Βασικό Ημερομίσθιο της ΕΓΣΕΕ

Απαραίτητες προϋποθέσεις :

 

1.       Να έχουν συμπληρωθεί σωστά τα πεδία στην επιλογή «Πίνακες -> Γενικές παράμετροι».
2.       Να έχει τσεκαριστεί η αντίστοιχη ερώτηση στην επιλογή «Πίνακες -> Ασφαλιστικά ταμεία» -> Ομάδα ΙΚΑ και διπλό κλικ στην οθόνη διαχείρισης του κάθε κλάδου.


 

 

Φίλτρα Εργαζομένων.  Προστέθηκαν οι σύντομες περιγραφές στα φίλτρα για εμφάνιση (ΔΟΥ, Ειδικότητα, Τμήμα, Υποκατάστημα, Εκμετάλλευση, Τρόπος Πληρωμής).

 

Χειρισμός μελών ΔΣ. Αφαιρέθηκαν κάποιοι έλεγχοι για την ευκολότερη καταχώρηση των Μελών ΔΣ. Στους συγκεκριμένους εργαζόμενους σαν ασφαλιστικό ταμείο θα πρέπει να μπαίνει το Απαλλασσόμενοι (99) με μηδενικό σύνολο εισφορών, χωρίς ΚΑΔ και ΟΣΥΚ.

 

Έλεγχος μισθών ΣΣΕ. Σε αυτή την λειτουργία πλέον θα γίνεται αυτόματος επανυπολογισμός των δικαιούμενων ημερών αδείας των εργαζόμενων, ώστε στα στοιχεία τους να έχουν τις πραγματικές ημέρες που δικαιούνται και να εμφανίζονται σωστά τα υπόλοιπα στις σχετικές εκτυπώσεις.

 

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.1.3

 

Εργαζόμενος, Ατομικά στοιχεία, Κωδικός Εξοφλητικής Απόδειξης. Προστέθηκε νέο πεδίο μετά το email, όπου καταχωρείται ο κωδικός (password), για την περίπτωση που θέλουμε οι Αποδείξεις πληρωμής που αποστέλλονται με email, να κρυπτογραφούνται με κωδικό.

 

Έλεγχος μισθών με ΣΣΕ. Προστέθηκε νέα λειτουργία, όπου κατά τον έλεγχο το πρόγραμμα επανυπολογίζει και ενημερώνει τα στοιχεία του εργαζόμενου, με τις ημέρες αδείας που δικαιούται κατά την περίοδο ελέγχου. Πχ αν κλείσει δεκαετία στον εργοδότη οι δικαιούμενες ημέρες θα αλλάξουν από 22 σε 25.

 

Ανάλυση προϋπηρεσίας. Η προϋπηρεσία που εισάγει ο χρήστης στον αναλυτικό πίνακα, υπολογίζεται βάσει ημερομηνιών (Από – Έως) αλλά αν εισάγουμε και ασφαλιστικά ημερομίσθια υπολογίζεται βάσει αυτών (πχ 3100 / 300 = 10,33 έτη) χωρίς να επηρεάζονται οι ημερομηνίες.

 

Εγγραφή Λογιστικής. Νέα δυνατότητα για συγχώνευση των ποσών πίστωσης. Προστέθηκε checkbox, το οποίο γίνεται ενεργό όταν επιλέγουμε Ανάλυση Άρθρων και συγκεντρώνει τα ποσά πίστωσης στο τέλος ανά λογαριασμό.

 

Ημερολόγιο Αδειών. Νέα δυνατότητα εκτύπωσης υπολοίπου αδειών βάσει μήνα που επιλέγει ο χρήστης. Προστέθηκε το κουμπί «Δικαιούμενες ημέρες άδειας». Επιλέγουμε εργαζόμενους και για ποιο μήνα θα γίνει υπολογισμός (πχ 2 για τον Φεβρουάριο), και εμφανίζεται αναλυτικό report για τις ημερολογιακές ημέρες αλλά και τις ημέρες αμοιβής αδείας.

 

Report Ανάλυσης Μισθού. Νέα δυνατότητα ταξινόμησης κάνοντας κλικ στα εικονίδια (ρομβάκια) των επικεφαλίδων των στηλών.

 

Βεβαιώσεις Αποδοχών Εργαζομένων.  Έγινε διόρθωση στην εκτύπωση, ώστε σε εργαζόμενους με πάνω από τέσσερα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ,ΚΛΠ), να εμφανίζονται οι κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων συγκεντρωτικά ώστε να μπορούν να βγουν οι εκτυπώσεις που βάσει του προτύπου έχουν μόνο τέσσερις στήλες.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.1.2

 

ΑΠΔ. Προσαρμογή του αρχείου εργαζομένων καθώς και της ΑΠΔ βάσει της Εγκυκλίου 17 του ΙΚΑ (24/2/2014).

Σημ. Για τον χειρισμό του ΤΑΠΙΤ και την ενσωμάτωσή του στην ΑΠΔ περιμένουμε νέα εγκύκλιο βάσει Γενικού Εγγράφου του ΙΚΑ Ε40/144/4.3.2014.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει υποχρεωτικά να πάρετε Backup.

 

 

 

Αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης. Προστέθηκε επιλογή (με check box) για τον υπολογισμό αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης.

 

Γέφυρα με Λογιστική. Νέα δυνατότητα παραγωγής εγγραφής βάσει των πρώτων (πχ 4) ψηφίων του λογαριασμού. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πάρουμε συγκεντρωτικό λογιστικό άρθρο για οποιονδήποτε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο κλπ. λογαριασμό.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.1.1

 

Οριστική Δήλωση Φόρου (Ε7). Προστέθηκαν οι νέοι τύποι αποδοχών ΔΟΥ . Έγινε αλλαγή  στο αρχείο σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Λόγω αλλαγής του τρόπου ηλεκτρονικής αποστολής της οριστικής από το Taxinet, αφαιρέθηκε η λειτουργικότητα αυτόματης αποστολής μέσα από το πρόγραμμα. Για τα νομικά πρόσωπα πλέον η αποστολή γίνεται με τους κωδικούς του λογιστή ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας και σε επόμενο βήμα επιλέγει ο χρήστης για ποια εταιρία θα γίνει υποβολή, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει αυτόματα από το πρόγραμμα.

 

Η διαδικασία αποστολής είναι η εξής:

 

Από το μενού επιλέγουμε: Εκτυπώσεις -> Οριστική Δήλωση ΦΜY.

Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε προαιρετικά εργαζόμενους από τα φίλτρα και στη συνέχεια πατάμε το «ροδάκι» (Εμφάνιση ποσών – Δημιουργία αρχείου). Το πρόγραμμα, μας ενημερώνει ότι το αρχείο (JL10) δημιουργήθηκε. Στο κάτω μέρος της οθόνης και στις υποοθόνες Αναλυτικός Πίνακας, Κατάσταση Σειριακού και Ανάλυση Αποδοχών μπορούμε να δούμε αναλυτικά τα ποσά που περιλαμβάνει.

Η τελική αποστολή γίνεται «μπαίνοντας» στο taxisnet  και επισυνάπτοντας το αρχείο JL10.zip το οποίο θα βρείτε στην διαδρομή που φαίνεται στην οθόνη του προγράμματος δίπλα από το πεδίο «Όνομα αρχείου» ( συνήθως στον τοπικό δίσκο C:\ ).

 

Εργαζόμενοι. Προστέθηκαν ερωτήσεις στον εργαζόμενο με την αντίστοιχη λειτουργικότητα:

·         Υπολογίζεται Εισφορά αλληλεγγύης;

·         Υπολογίζεται Επίδομα Αδείας;

·         Υπολογίζονται Δώρα;

 

Νέο ηλεκτρονικό αρχείο τραπεζικής πληρωμής για την Εθνική. Προστέθηκε η νέα γραμμογράφηση της Εθνικής Τράπεζας (Άμεσων Μισθοδοσιών).

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.1.0

 

Νέα Εκτύπωση. Υπόλοιπα Δανείων των εργαζομένων. Προστέθηκε κουμπί στη Διαχείριση αρχείου εργαζομένων που εμφανίζει αναλυτικό report με τα δάνεια, τις πληρωμές και τα υπόλοιπα σε οποιαδήποτε ημερομηνία επιλέξει ο χρήστης.

 

Στον πίνακα που γράφουμε αναλυτικά τα «Τέκνα για ΣΣΕ», δόθηκε δυνατότητα καταχώρησης ετών (πχ 18) που το παιδί θα λαμβάνεται υπ’ όψιν ως προστατευόμενο μέλος στην ΣΣΕ. Μόλις ξεπεράσει αυτή την ηλικία θα αφαιρείται αυτόματα (κατά το άνοιγμα χρήσης).

 

Βελτιώσεις στην ταχύτητα κατά την αναζήτηση.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.0.9

 

Προσαρμογή των ασφαλιστικών ταμείων βάσει των τελευταίων αλλαγών.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.0.7

 

Αρχείο Εισφορών ΤΣΜΕΔΕ. Άλλαξε το αρχείο σύμφωνα με τα νέα πρότυπα.

Ηλεκτρονικές Αποστολές YEKA. Το πρόγραμμα συμπληρώνει τα στοιχεία λογιστή και υπευθύνου που έχουν καταχωρηθεί στα «Στοιχεία Εταιρίας».

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.0.6

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Η ημερομηνία καταγγελίας σύμβασης, υπολογίζεται αυτόματα βάσει της ημερομηνίας αποχώρησης.

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Νυχτερινών – Κυριακών –Αργιών βάσει του ωραρίου που έχει δηλωθεί στον εργαζόμενο. Νέα δυνατότητα.

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. Νέα δυνατότητα. Δημιουργήθηκε «Κατάσταση καταθέσεων» που περιλαμβάνει όλες τις τραπεζικές πληρωμές του τρέχοντος έτους αναλυτικά. Στην «Καρτέλα» του εργαζόμενου κάνουμε διπλό κλικ στην γραμμή τραπεζικές πληρωμές.

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. Τόπος εργασίας. Νέα δυνατότητα. Στα στοιχεία ΥΕΚΑ, στο tab Λοιπά Στοιχεία, προστέθηκε επιλογή για καταχώρηση του τόπου εργασίας για αυτούς που ανήκουν σε κάποιο υποκατάστημα αλλά εργάζονται σε άλλη διεύθυνση.

 

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.0.3

 

Βιβλίο Αδειών. Εάν ο εργαζόμενος έχει πάρει κανονική άδεια διακεκομμένα μέσα στον ίδιο μήνα, στο βιβλίο αδειών αποτυπώνονται τα διαστήματα σε ξεχωριστές γραμμές (πχ 5/1/2013 έως 17/1/2013 και σε ξεχωριστή γραμμή 21/1/2013 έως 23/1/2013).

 

ΤΕΑΕΑΠΑΕ – Ηλεκτρονικό Μητρώο Εργαζομένων και Εισφορές επί αποδοχών. Νέα δυνατότητα δημιουργίας των σχετικών αρχείων για το ΤΕΑΕΑΠΑΕ (Υποβολές).

Σημ. Αφορά υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιριών.

 

Είδος εργαζομένου. Νέα δυνατότητα. Σε εργαζόμενο που είναι υπάλληλος με μισθό, μπορούμε να τον δηλώσουμε στο ΥΕΚΑ και να τον αποζημιώσουμε σαν εργάτη (βάσει της φύσεως της εργασίας του).

Ισχύει και το αντίστροφο. Εργάτης που δηλώνεται και αποζημιώνεται σαν υπάλληλος.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.0.2

 

Κατάσταση επιθεώρησης. Προστέθηκαν δύο πεδία με τον  αριθμό πρωτοκόλλου κι την  ημερομηνία της Ετήσιας Κατάστασης επιθεώρησης. Αυτά ενημερώνονται από το σχετικό υποκατάστημα που βγάζουμε την κατάσταση. Εάν δεν είναι συμπληρωμένα στο  υποκατάστημα μας τα ζητάει το πρόγραμμα κατά την αποστολή και συμπληρώνοντάς τα, ταυτόχρονα ενημερώνεται και στο Υποκατάστημα.

 

 

Εργαζόμενος, Εργασιακή Σχέση – Ωράρια. Σε ωρομίσθιο υπάλληλο, όταν βάλουμε στα συμφωνημένα ασφαλιστικά μηδέν (υπάρχει πλέον τέτοια δυνατότητα), το πρόγραμμα υπολογίζει τα Ασφαλιστικά ημερομίσθια βάσει των ημερών εργασίας. Δηλαδή, ώρες εργασίας του μήνα δια μέσο όρο ωρών εργασίας ανά ημέρα, στρογγυλοποιημένα σε ακέραιο αριθμό.

 

Ασφαλιστικά Ταμεία. Προστέθηκε νέα δυνατότητα ώστε να εξαιρούνται τύποι μισθοδοτικών περιόδων (πχ δώρα, επίδομα αδείας) από την χρήση πλαφόν.

 

Σημ. Στο ΤΣΜΕΔΕ για δώρα και επίδομα αδείας δεν υπάρχει πλαφόν στις εισφορές. Όσοι έχουν δημιουργήσει χειροκίνητα το ταμείο ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή δεν υπήρχε «ανοιγμένο» κατά την αρχική εγκατάσταση της εφαρμογής, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν/ενημερώσουν τη συγκεκριμένη παράμετρο όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

 

Τραπεζικές Πληρωμές. Ο χρήστης μπορεί να αλλάζει χειροκίνητα το πληρωτέο ποσό της μισθοδοτικής περιόδου. Κατά συνέπεια μπορεί να εξοφλεί μία περίοδο με δόσεις.

 

Σημ. Το πρόγραμμα κάνει έλεγχο και δεν αφήνει να πληρώσουμε παραπάνω από το τρέχον υπόλοιπο της περιόδου.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 5.0.1

 

Πίνακας προσωπικού (ηλεκτρονικά). Νέα δυνατότητα αυτόματης αποστολής του πίνακα προσωπικού.

 

Επιλέγουμε από τα φίλτρα εργαζόμενο/ους, είδος κατάστασης (πχ ετήσια) και πατάμε το ροδάκι («Επεξεργασία και εμφάνιση εργαζομένων»). Εμφανίζονται οι καταστάσεις προσωπικού ανά υποκατάστημα. Πατάμε το εικονίδιο του εκτυπωτή στη γραμμή (υποκατάστημα) που θέλουμε και εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στο κάτω μέρος της οθόνης.
Στο σημείο αυτό πατάμε το (νέο) κουμπί «Ηλεκτρονική υποβολή» και το πρόγραμμα αναλαμβάνει να κάνει όλη τη διαδικασία (
login, συμπλήρωση φορμών κλπ). Απομένει να πατήσει ο χρήστης «Υποβολή» σαν «τελευταίο» βήμα, όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Η διαδικασία ολοκληρώθηκε».

 

 

Πίνακας προσωπικού (ηλεκτρονικά). Ενημερώθηκε το πρόγραμμα με τις πρόσφατες αλλαγές στο αρχείο xml.

 

Δικαιώματα χρηστών. Μπορούμε να ορίσουμε ανά χρήστη, αν θα μπορεί να κάνει ηλεκτρονικές αποστολές αρχείων (ΙΚΑ, ΥΕΚΑ, Taxisnet).

 

Αναγγελία πρόσληψης (ηλεκτρονικά). Ενημερώθηκε το πρόγραμμα με τις πρόσφατες αλλαγές στο site του ΥΕΚΑ (νέα πεδία).

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.2.0

 

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (11570)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝ 89/67 (11610)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κλπ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (13410)

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ) (10100)

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 4.9.7

 

Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ (Ε7). Νέα δυνατότητα αυτόματης αποστολής του αρχείου (JL10).

 

Διαδικασία αποστολής.

Πατάμε το ροδάκι και αποδοχή στα φίλτρα για να συλλεγούν στοιχεία για όλους τους εργαζόμενους. Το πρόγραμμα μας ενημερώνει για την επιτυχή δημιουργία του αρχείου. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα σύνολα ανά είδος εργαζομένων και ανά δίμηνο ή μήνα (τα σύνολα θα πρέπει να συμφωνούν με την Λογιστική).

Εφόσον έχει γίνει ο έλεγχος και είμαστε έτοιμοι για αποστολή, πατάμε το σχετικό κουμπί που ανοίγει τον Internet Explorer και συμπληρώνει την οθόνη του Taxis. Το μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης μόλις εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας, είναι να συμπληρώσει τα στοιχεία πληρωμής (αριθμό και ημερομηνία) και να πατήσει «Υποβολή».

 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ. Νέα δυνατότητα αυτόματης αποστολής του ΦΜΥ συμπληρώνοντας τα ποσά στην οθόνη του TAXIS.

 

Διαδικασία αποστολής.

Πατάμε το κουμπί "εμφάνιση ποσών" (ροδάκι) και το πρόγραμμα εμφανίζει στο κάτω μέρος της οθόνης ανά μήνα και δίμηνο τα ποσά για την δήλωση. Επιλέγουμε Δίμηνο (για όσους υποβάλλουν ΦΜΥ ανά δίμηνο) ή δίμηνο και μήνα (για όσους υποβάλλουν ΦΜΥ ανά μήνα) και πατάμε το σχετικό κουμπί «Ηλεκτρονικής Υποβολής».

Ανοίγει ο Internet explorer και κάνοντας τις απαραίτητες επιλογές συμπληρώνει τα ποσά στα σχετικά πεδία.

Μόλις το πρόγραμμα μας ενημερώσει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε πατάμε στην οθόνη του TAXIS, «Υποβολή».

 

 

Για τις αυτόματες αποστολές στο TAXIS (www.gsis.gr) απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταχωρήσετε τους κωδικούς του TAXIS  στα στοιχεία εταιρίας (ή στοιχεία εργοδότη για γκρουπ εταιριών και λογιστικά γραφεία) στην ανάλογη οθόνη «Πληροφορίες Εισόδου» όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

 

 

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 4.9.6

 

Ηλεκτρονική Υποβολή Καταγγελίας Σύμβασης. Φτιάχτηκε με την νέα λογική του ΥΕΚΑ. Ξεχωριστά η καταγγελία με προειδοποίηση και ξεχωριστά η χωρίς προειδοποίηση.

 

ΤΣΜΕΔΕ. Άλλαξαν τα ποσά του κλάδου «Ειδικής προσαύξησης» για τους παλαιούς ασφαλισμένους, καθώς κρίθηκε αντισυνταγματική η αύξηση και επανήλθαν στο 83,20 που ίσχυε πέρσι. 

 

ΑΠΔ. Νέα δυνατότητα αυτόματης ηλεκτρονικής αποστολής ΑΠΔ. Στην οθόνη δημιουργίας του αρχείου CSL01 προστέθηκε σχετικό κουμπί.

Η διαδρομή αποθήκευσης του αρχείου που πριν ορίζονταν στις «Γενικές Παραμέτρους»,  δεν είναι πλέον παραμετρική (οριζόμενη από το χρήστη), αλλά προκαθορισμένη στον φάκελο του προγράμματος.

 

cid:image001.png@01CE7990.C56D28C0

 

Κέντρα Κόστους. Έγινε σημαντική βελτίωση στα κέντρα κόστους για την ευκολότερη εισαγωγή της μηνιαίας κατανομής. Υπάρχει πλέον αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο, μαζική εισαγωγή και αυτόματη αντιγραφή από την τελευταία κατανομή που όρισε ο χρήστης για περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αλλαγές.

Η εισαγωγή της κατανομής μπορεί να γίνει βάσει ωρών εργασίας, ποσοστών κλπ.

Σε όλες τις εκτυπώσεις υπάρχει επιλογή ομαδοποίησης και κατά κέντρο κόστους.

 

cid:image009.jpg@01CE7991.0F498BA0

 

 

Οριστική Δήλωση ΦΜΥ. Φτιάχτηκε βάσει των νέων προδιαγραφών.
Η διαδικασία δημιουργίας του αρχείου είναι η εξής:

Πατάμε το ροδάκι και αποδοχή στα φίλτρα για να συλλεγούν στοιχεία για όλους τους εργαζόμενους. Το πρόγραμμα μας ενημερώνει για την επιτυχή δημιουργία του αρχείου στη διαδρομή (path) που φαίνεται στο πάνω μέρος της οθόνης (πχ C:\JL10) . Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα σύνολα ανά είδος εργαζομένων και ανά δίμηνο (τα σύνολα θα πρέπει να συμφωνούν με την Λογιστική).
Στη συνέχεια πατάμε το κουμπί "Δημιουργία Δήλωσης" εάν θέλουμε να εκτυπώσουμε την πρώτη σελίδα του παλιού γνωστού εντύπου Ε7 της εφορίας.

 

cid:image004.jpg@01CE7990.C56D28C0

 


Στη δεύτερη υποοθόνη μπορούμε να δούμε τον αναλυτικό πίνακα με όλους τους εργαζόμενους.

 

cid:image005.jpg@01CE7990.C56D28C0

 

Στην τρίτη μια εικόνα του τι περιλαμβάνει το αρχείο JL10.

 

cid:image006.jpg@01CE7990.C56D28C0

 

Τέλος στην ανάλυση αποδοχών βλέπουμε τι περιλαμβάνεται στο αρχείο ανά τύπο αποδοχών ΔΟΥ.

 

 

 

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 4.9.4

 

Εργαζόμενοι.

1.       Στην προσπάθεια δύο η περισσότερων χρηστών για επεξεργασία του ίδιου εργαζόμενου ταυτόχρονα, μόνο ο πρώτος έχει δυνατότητα αποθήκευσης αλλαγών. Οι επόμενοι χρήστες που θα «μπουν» στα στοιχεία του ίδιου εργαζόμενου, θα ενημερωθούν ότι ήδη επεξεργάζεται από άλλον και μπορούν μόνο να βλέπουν τις πληροφορίες χωρίς δυνατότητα αλλαγών.

2.       Στις «Γενικές παραμέτρους» του προγράμματος προστέθηκε μια επιλογή με τον χρόνο σε λεπτά, μετά τον οποίο θα αποσυνδέεται ο χρήστης από την καρτέλα του εργαζόμενου ώστε να μπορεί να την επεξεργαστεί άλλος χρήστης. Η default τιμή είναι 30 λεπτά.

3.       Φωτογραφία εργαζόμενου. Κατά την επιλογή φωτογραφίας πλέον γίνεται Auto Shrink ώστε να προσαρμόζεται στο πεδίο.

4.       Σε νέο εργαζόμενο επιτρέπεται να βάλει ο χρήστης Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ μηδενικά (0000000), αφού πλέον το δέχεται η ΑΠΔ.

 

Εργαζόμενοι, Διαχείριση αρχείου.

1.       Εάν κάποιος χρήστης επεξεργάζεται τα στοιχεία ενός εργαζόμενου, τότε στην γραμμή της λίστας ο Α/Α είναι χρώματος magenta.

cid:image001.png@01CE41D6.6FEB6E30

 

2.       Νέα δυνατότητα ανανέωσης (refresh) των περιεχομένων της λίστας  εργαζομένων με δεξί κλικ.


Στοιχεία Εταιρίας. Προστέθηκε ένα νέο
tab «Πληροφορίες Εισόδου» όπου ενημερώνουμε το username και το password για το http://eservices.yeka.gr.

 

cid:image002.jpg@01CE41D6.6FEB6E30

Εργοδότες (για γκρουπ εταιριών και λογ. γραφεία). Έχουν προστεθεί στο tab «Παράμετροι Εργοδότη» τα «Στοιχεία εισόδου» (username και password) για το http://eservices.yeka.gr.

 

cid:image003.jpg@01CE41D6.6FEB6E30

 

Ηλεκτρονική αποστολή στοιχείων στο Υ.Ε.Κ.Α.
Νέα δυνατότητα αυτόματης αποστολής  Πρόσληψης,  Καταγγελίας Σύμβασης, Λήξης εργοδότη, Οικειοθελούς αποχώρησης μέσα από το πρόγραμμα PlanoNET μισθοδοσία. Προστέθηκαν επιπλέον πεδία με τις ερωτήσεις που χρειάζονται στο site του  Υ.Ε.Κ.Α. και έχει μετονομαστεί η υποοθόνη «Στοιχεία Επιθεώρησης» σε «Στοιχεία ΥΕΚΑ».

 

cid:image004.jpg@01CE41D6.6FEB6E30

 

Διαδικασία αποστολής.

 

1.       Πρόσληψη (Το έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης), υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.)


Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του εργαζόμενου στο
PlanoNET και πατάμε «Αποθήκευση» (Save). Στη συνέχεια ξαναμπαίνουμε στον εργαζόμενο και πατάμε το κουμπί «Αποστολή στοιχείων στο ΥΕΚΑ μέσω Internet».

Το πρόγραμμα ανοίγει τον browser (Internet Explorer) και κάνει όλη τη διαδικασία (συμπληρώνει τις οθόνες) μέχρι το σημείο πριν την οριστική υποβολή. Μόλις τελειώσει η συμπλήρωση των στοιχείων θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα που ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

cid:image005.jpg@01CE41D6.6FEB6E30

 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης τυχόν πεδία που δεν έχει ενημερώσει στο πρόγραμμα της μισθοδοσίας ή χρειάζεται να συμπληρωθούν εκείνη τη στιγμή (πχ  Ώρα έναρξης εργασίας κατά την πρώτη μέρα, το ΑΦΜ του ενεργού Νόμιμου εκπροσώπου κλπ) και να επισυνάψει τα απαραίτητα έγγραφα όπου χρειάζεται.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Αρχεία, υποχρεωτικά κατά περίπτωση, για την οριστική υποβολή της ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.

Η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται οριστική μετά την επισύναψη αρχείων ηλεκτρονικά σαρωμένων εγγράφων ή του ίδιου του εντύπου με ιδιόχειρες υπογραφές, όπου αυτό απαιτείται [αρθ.3, παρ.α,ε,ζ/iii Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

 

Α)  Αρχείο εντύπου:

Προβλέπεται δυνατότητα για επισύναψη του προγράμματος εργασίας εργαζομένου (βλ. ανωτέρω)

Β)  Αρχείο Νομιμοποιητικών εγγράφων πρόσβασης στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών

Εφόσον η υποβολή αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, επισυνάπτεται το ηλεκτρονικά σαρωμένο έγγραφο που αποδεικνύει την νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Γ)   Αρχείο Βιβλιαρίου ανηλίκου εργαζόμενου

Εφόσον η υποβολή αφορά δε ανήλικο εργαζόμενο, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά σαρωμένο το βιβλιάριο ανηλίκου

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

·         Ως ημερομηνία υποβολής του  εντύπου θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου[αρθ.4, παρ.δ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

·         Διορθώσεις ΔΕΝ μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή [αρθ.4, παρ.ε Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

·         Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής του εντύπου [αρθ.4, παρ.στ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

·         Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία του εντύπου καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου [αρθ.3, παρ.ζ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

 

Τέλος πατάμε «Υποβολή»

 

2.       Καταγγελία Σύμβασης (Το έντυπο Ε6 υποβάλλεται ηλεκτρονικά (8) ημέρες από την κοινοποίηση της καταγγελίας στον απολυόμενο).

 

Κάνουμε κανονικά την διαδικασία αποχώρησης κατά τα γνωστά στο PlanoNET.

Στη συνέχεια μπαίνουμε στον εργαζόμενο και πατάμε το κουμπί «Αποστολή στοιχείων στο ΥΕΚΑ μέσω Internet».
Το πρόγραμμα ανοίγει τον
browser (Internet Explorer) και κάνει όλη τη διαδικασία (συμπληρώνει τις οθόνες) επιλέγοντας ανάλογα με το status αποχώρησης του εργαζόμενου, μέχρι το σημείο πριν την οριστική υποβολή. Μόλις τελειώσει η συμπλήρωση των στοιχείων θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα που ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

cid:image005.jpg@01CE41D6.6FEB6E30

 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης τυχόν πεδία που δεν έχει ενημερώσει στο πρόγραμμα της μισθοδοσίας ή χρειάζεται να συμπληρωθούν εκείνη τη στιγμή και να επισυνάψει τα απαραίτητα έγγραφα όπου χρειάζεται.

               

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Αρχεία, υποχρεωτικά κατά περίπτωση, για την οριστική υποβολή της Καταγγελίας Σύμβασης.

Η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται οριστική μετά την επισύναψη αρχείων ηλεκτρονικά σαρωμένων εγγράφων ή του ίδιου του εντύπου με ιδιόχειρες υπογραφές, όπου αυτό απαιτείται [αρθ.3, παρ.α,ε,ζ/iii Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

 

Α) Αρχείο εντύπου:

Επισυνάπτεται (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) το ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο με υπογραφές εργοδότη – εργαζόμενου.

Β) Αρχείο Νομιμοποιητικών εγγράφων πρόσβασης στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών

Εφόσον η υποβολή αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, επισυνάπτεται το ηλεκτρονικά σαρωμένο έγγραφο που αποδεικνύει την νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Γ) Αρχείο Βιβλιαρίου ανηλίκου εργαζόμενου

Εφόσον η υποβολή αφορά δε ανήλικο εργαζόμενο, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά σαρωμένο το βιβλιάριο ανηλίκου

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

·         Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε6 (καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου) υλοποιείται σε δύο στάδια: Ο εργοδότης, αρχικά, συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν οι υπογραφές ιδιοχείρως του εργοδότη και του εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την ηλεκτρονική  υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές.

·         Σε περίπτωση μη υπογραφής του εντύπου Ε6, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της ηλεκτρονικά σαρωμένης έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή ή του αντιγράφου θυροκόλλησης της πράξης.

·         Ως ημερομηνία υποβολής του  εντύπου θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου[αρθ.4, παρ.δ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

·         Διορθώσεις ΔΕΝ μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή [αρθ.4, παρ.ε Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

·         Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής του εντύπου [αρθ.4, παρ.στ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

·         Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία του εντύπου καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου [αρθ.3, παρ.ζ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

Τέλος πατάμε «Υποβολή»

 

3.       Λήξη εργοδότη (Το έντυπο Ε7 υποβάλλεται ηλεκτρονικά (8) ημέρες από την κοινοποίηση της καταγγελίας στον απολυόμενο).

 

Κάνουμε κανονικά την διαδικασία αποχώρησης κατά τα γνωστά στο PlanoNET.

Στη συνέχεια μπαίνουμε στον εργαζόμενο και πατάμε το κουμπί «Αποστολή στοιχείων στο ΥΕΚΑ μέσω Internet».
Το πρόγραμμα ανοίγει τον
browser (Internet Explorer) και κάνει όλη τη διαδικασία (συμπληρώνει τις οθόνες) επιλέγοντας ανάλογα με το status αποχώρησης του εργαζόμενου, μέχρι το σημείο πριν την οριστική υποβολή. Μόλις τελειώσει η συμπλήρωση των στοιχείων θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα που ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

cid:image005.jpg@01CE41D6.6FEB6E30

 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης τυχόν πεδία που δεν έχει ενημερώσει στο πρόγραμμα της μισθοδοσίας ή χρειάζεται να συμπληρωθούν εκείνη τη στιγμή και να επισυνάψει τα απαραίτητα έγγραφα όπου χρειάζεται.


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Αρχεία, υποχρεωτικά κατά περίπτωση, για την οριστική υποβολή

Η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται οριστική μετά την επισύναψη αρχείων ηλεκτρονικά σαρωμένων εγγράφων ή του ίδιου του εντύπου με ιδιόχειρες υπογραφές, όπου αυτό απαιτείται [αρθ.3, παρ.α,ε,ζ/iii Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

 

Α)  Αρχείο εντύπου:

Δεν απαιτείται επισύναψη του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου

Β)  Αρχείο Νομιμοποιητικών εγγράφων πρόσβασης στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών

Εφόσον η υποβολή αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, επισυνάπτεται το ηλεκτρονικά σαρωμένο έγγραφο που αποδεικνύει την νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Γ) Αρχείο Βιβλιαρίου ανηλίκου εργαζόμενου

Εφόσον η υποβολή αφορά δε ανήλικο εργαζόμενο, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά σαρωμένο το βιβλιάριο ανηλίκου

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

·         Ως ημερομηνία υποβολής του  εντύπου θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου[αρθ.4, παρ.δ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

·         Διορθώσεις ΔΕΝ μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή [αρθ.4, παρ.ε Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

·         Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής του εντύπου [αρθ.4, παρ.στ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

·         Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία του εντύπου καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου [αρθ.3, παρ.ζ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

 

Τέλος πατάμε «Υποβολή»

 

4.       Οικειοθελής αποχώρηση (Το έντυπο Ε5 υποβάλλεται ηλεκτρονικά (8) ημέρες από την ημερομηνία της οικειοθελούς αποχώρησης).

 

Κάνουμε κανονικά την διαδικασία αποχώρησης κατά τα γνωστά στο PlanoNET.

Στη συνέχεια μπαίνουμε στον εργαζόμενο και πατάμε το κουμπί «Αποστολή στοιχείων στο ΥΕΚΑ μέσω Internet».
Το πρόγραμμα ανοίγει τον
browser (Internet Explorer) και κάνει όλη τη διαδικασία (συμπληρώνει τις οθόνες) επιλέγοντας ανάλογα με το status αποχώρησης του εργαζόμενου, μέχρι το σημείο πριν την οριστική υποβολή. Μόλις τελειώσει η συμπλήρωση των στοιχείων θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα που ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

cid:image005.jpg@01CE41D6.6FEB6E30

 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης τυχόν πεδία που δεν έχει ενημερώσει στο πρόγραμμα της μισθοδοσίας ή χρειάζεται να συμπληρωθούν εκείνη τη στιγμή και να επισυνάψει τα απαραίτητα έγγραφα όπου χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

 

Αρχεία, υποχρεωτικά κατά περίπτωση, για την οριστική υποβολή

Η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται οριστική μετά την επισύναψη αρχείων ηλεκτρονικά σαρωμένων εγγράφων ή του ίδιου του εντύπου με ιδιόχειρες υπογραφές, όπου αυτό απαιτείται [αρθ.3, παρ.α,ε,ζ/iii Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

 

Α)   Αρχείο εντύπου:

Επισυνάπτεται (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) το ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο με υπογραφές εργοδότη – εργαζόμενου

Β)    Αρχείο Νομιμοποιητικών εγγράφων πρόσβασης στην αγορά εργασίας πολιτών τρίτων χωρών

Εφόσον η υποβολή αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, επισυνάπτεται το ηλεκτρονικά σαρωμένο έγγραφο που αποδεικνύει την νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Γ)  Αρχείο Βιβλιαρίου ανηλίκου εργαζόμενου

Εφόσον η υποβολή αφορά δε ανήλικο εργαζόμενο, επισυνάπτεται ηλεκτρονικά σαρωμένο το βιβλιάριο ανηλίκου

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

·         Ως ημερομηνία υποβολής του  εντύπου θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου[αρθ.4, παρ.δ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

·         Διορθώσεις ΔΕΝ μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή [αρθ.4, παρ.ε Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

·         Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής του εντύπου [αρθ.4, παρ.στ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

·         Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία του εντύπου καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου [αρθ.3, παρ.ζ Υ.Α.5072/6/25.02.2013]


Τέλος πατάμε «Υποβολή»

 

 

MIS. Στις σύνθετες στήλες που δημιουργεί ο χρήστης, εάν υπάρχει κάποιο λάθος ενημερώνεται ο χρήστης με μήνυμα που εξηγεί ποιο είναι το πρόβλημα.

 

ΑΠΔ.

1.       Η επιδότηση εργατικής εισφοράς, αν υπάρχει και ασθένεια (αναμονή) στην περίοδο, σπάει αναλογικά με τα ασφαλιστικά ημερομίσθια και όχι με τα ποσά αμοιβών.

 

2.       Απλοποιήθηκε η οθόνη της δημιουργίας ΑΠΔ. Μετά από κάθε λειτουργία το πρόγραμμα μας πάει στο επόμενο βήμα.

 

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 4.9.3

 

Ημερολόγιο Αδειών. Επεκτάθηκε ο έλεγχος των ημερών ασθένειας σε ετήσια βάση, και στο ημερολόγιο.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 4.9.2

 

MIS. Μπορούμε πλέον να κάνουμε σύνθετες στήλες με ποσά προηγουμένων περιόδων και Ετών

 

Εργαζόμενοι – Συνημμένα. Μπορούν πλέον να οριστούν δικαιώματα ανά χρήστη για το αν θα μπορεί να βλέπει τα συνημμένα των εργαζομένων ή όχι.

 

Ωρομέτρηση. Στην ωρομέτρηση μπορούν στο εξής, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι που δεν είναι «βάσει προγράμματος» αλλά με «σταθερό ωράριο».

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 4.9.1

 

Βεβαιώσεις ασφάλισης. Έγινε διόρθωση στην εκτύπωση λόγω προβλήματος που είχε προκύψει στα Windows XP.

 

Εκτυπώσεις - Εξαγωγή σε Excel. Βελτιώσεις στα αρχεία που εξάγονται.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 4.9.0

 

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. Έγινε τροποποίηση στον υπολογισμό βάσει της ΠΟΛ 1010.

 

Εργασιακό Καθεστώς. Διαχωρισμός εργαζομένων σε «Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου Εκπαιδευτικοί, Ενιαίο Μισθολόγιο». Υποστήριξη Ενιαίου Μισθολογίου.

 

Απόλυση με προειδοποίηση. Το ποσό αποζημίωσης υπολογίζεται με την προϋπηρεσία της ημέρας που έγινε η προειδοποίηση.

 

Βεβαιώσεις αποδοχών. Δημιουργήθηκε νέο πεδίο ώστε να εκτυπώνεται η έκτακτη εισφορά.

 

Στοιχεία Εργαζομένου - Κανονική Άδεια. Το πρόγραμμα προτείνει πάντα ημέρες δικαιούμενης άδειας στον εργαζόμενο. Αν υπάρχει διαφορά με την ήδη αποθηκευμένη τιμή, το πεδίο χρωματίζεται πράσινο, και αν περάσουμε τον κέρσορα του ποντικιού από πάνω, εμφανίζεται η αποθηκευμένη τιμή υπό μορφή «tooltip».

 

ΑΠΔ. Σύμφωνα με πρόσφατο Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ οι ΑΠΔ γίνονται μηνιαίες από 1/1/2013. Για τη μισθολογική περίοδο του Ιανουαρίου 2013 η υποβολή μπορεί να γίνει έως το τέλος Μαρτίου 2013.
Για να μπορείτε να στέλνετε μηνιαίες ΑΠΔ, πρέπει να ορίσετε στα «Στοιχεία Εταιρίας», σαν περίοδο ΑΠΔ, «Μήνας» (βλ. εικόνα).

 

image015

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 4.8.9

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

 

ΤΣΜΕΔΕ. Παραμετροποίηση Ασφαλιστικού Ταμείου βάσει των αλλαγών που ισχύουν από 1/1/2013.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 4.8.8

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2013.

 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΠΛΑΦΟΝ) ΙΚΑ.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΕΑ. Νέα δυνατότητα  εξαγωγής του Excel για το ΕΤΕΑ.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ. Διορθώθηκαν τα σύνολα.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Πλέον ο μισθός των εκπαιδευτικών είναι ανεξάρτητος από την προϋπηρεσία. Επιλέγει ο χρήστης Βαθμό και Κλιμάκιο και ενημερώνεται ο μισθός.

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.1.9

 

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ) (11110)

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 4.8.7

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΈΓΓΡΑΦΑ. Νέα δυνατότητα. Σε κάθε εργαζόμενο μπορούμε να επισυνάψουμε απεριόριστο (θεωρητικά) αριθμό εγγράφων (πχ word, pdf κλπ.), τα οποία σώζονται απευθείας στην βάση (database) του προγράμματος.

Έχει προστεθεί κουμπί στην καρτέλα εργαζόμενου.

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ  Προστέθηκε νέα γραμμή στο τέλος :  Συντελεστής Κρατήσεων Μισθού. Το πεδίο γίνεται ενεργό, όταν θα επιλέγεται σαν τρόπος υπολογισμού εισφορών  «Επί των μικτών» και εισάγουμε το ποσοστό (πχ 0,50) επί του οποίου θα υπολογιστούν ασφαλιστικές κρατήσεις.

Πχ. Εργαζόμενος με μικτά 800 ευρώ και συντελεστή 0,50 θα έχει κρατήσεις στα 400 ευρώ.

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Προστέθηκαν δύο πεδία.

Α) Ημερομηνία παγώματος ΣΣΕ. Βάσει αυτής της ημερομηνίας μπορούμε να επιλέγουμε με ποια σύμβαση (την τελευταία ή προηγούμενων ετών) θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι.

 

Β) Πάγωμα προϋπηρεσίας.

Βάσει ημερομηνίας. Οι εργαζόμενοι θα έχουν πάντα την προϋπηρεσία που είχαν την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Βάσει ετών. Η προϋπηρεσία των εργαζομένων θα αυξάνεται μέχρι το συγκεκριμένο όριο ετών.

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. Όταν αντιγράφουμε εργαζόμενο σε νέο κωδικό και κατά την πιο πρόσφατη αποχώρηση του δεν έχει πάρει αποζημίωση αδείας, τότε το πρόγραμμα προτείνει τα υπόλοιπα κανονικής αδείας να μεταφερθούν στον νέο κωδικό.

 

BACKUP. Το όνομα του backup στο εξής θα είναι το όνομα της βάσης (database)  ακολουθούμενο από την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΜΥ.  Στην εκτύπωση του ΦΜΥ (έντυπο), προστέθηκε μία γραμμή για την έκτακτη εισφορά.

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ. Η εκτύπωση πλέον μπορεί να βγει ανά πρόγραμμα, ανάλογα με το ποιο πρόγραμμα έχω επιλέξει (τσεκ) στην αρχική οθόνη.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ). Διορθώθηκε η αρίθμηση των σελίδων.

 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Η προϋπηρεσία που λαμβάνεται υπ’ όψιν για την πρόταση  του στο μισθό του εργαζόμενου είναι η προϋπηρεσία στον κλάδο (και στην εταιρία) και η πλασματική στον κλάδο.

 

PlanoNET Μισθοδοσία Version 4.8.6

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ. Φτιάχτηκε ο χειρισμός για τους μαθητές που πληρώνονται στο 70% της Συλλογικής σύμβασης και έχουν μειωμένες εισφορές κατά 50%.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ. Προστέθηκε πεδίο στα ασφαλιστικά ταμεία το εργαζόμενου με το ποσοστό επιδότησης των εισφορών και πάνω σε ποιό ποσό θα υπολογίζεται.

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.8.5

 

Αποζημίωση Απόλυσης. Υλοποιήθηκε η παραμετροποίηση σύμφωνα με τις αλλαγές του νόμου 4093/12-11-2012 (σελ. 5612). Η ακριβής λειτουργία περιγράφεται στη «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν. 4093-2012» στη σελίδα 12.

 

Πακέτα Κάλυψης. Ξαναπροστέθηκαν τα μειωμένα ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς που ισχύουν από 1/11/2012. Ν 4093/12-11-2012 (σελ. 5608 παρ.9 & 10).

 

Γέφυρα με Λογιστική:

Α) Στο παραγόμενο αρχείο του Λογιστικού Άρθρου δόθηκε δυνατότητα να υπάρχει στήλη με τον «Κωδικό Ταξινόμησης» (πχ Κέντρο Κόστους, Τμήμα κλπ)

Β) Δόθηκε δυνατότητα παραγωγής Λογιστικού Άρθρου για πολλές μισθοδοτικές περιόδους (πχ συγκεντρωτικό λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας για το πρώτο εξάμηνο του έτους).

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.8.4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: Φτιάχτηκε νέα δυνατότητα δημιουργίας αρχείου (xml) για την υποβολή της κατάστασης ηλεκτρονικά, στο https://eservices.yeka.gr.

Στην ήδη υπάρχουσα οθόνη, προστέθηκε νέο κουμπί που πατώντας το, ανοίγει νέο παράθυρο που μας ρωτάει σε ποιό σημείο να εξαχθούν τα αρχεία xml. Για κάθε υποκατάστημα δημιουργείται ένα αρχείο, του τύπου «Εpitheorisi001.xml», όπου 001 ο κωδικός του υποκαταστήματος. Αυτά τα αρχεία υποβάλλονται στο  https://eservices.yeka.gr.
Δεν είναι υποχρεωτικό να φτιάξουμε πρώτα την κατάσταση επιθεώρησης με τον παλιό τρόπο. Μπορούμε αμέσως να δημιουργήσουμε τα
xml.

Προσοχή.
1. Εάν υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν βάσει προγράμματος τότε πρέπει υποχρεωτικά να υποβηθεί συνημμένα και το πρόγραμμα εργασίας, υπό μορφή pdf αρχείου. Θα πρέπει να μετετρέψετε το πρόγραμμα εργασίας από οποιαδήποτε μορφή το έχετε (Excel, Word, Crystal κλπ) σε pdf.
2. Ενδέχεται το πρόγραμμα να σας βγάλει μήνυμα για να διορθώσετε την ημερομηνία αναγγελίας του εργαζόμενου στον ΟΑΕΔ. Στο πεδίο του προγράμματος (Στοιχεία Επιθεώρησης, Αριθμός Κάρτας ΟΑΕΔ), δεν υπήρχε περιορισμός στο
format των δεδομένων που καταχωρούσατε. Πλέον πρέπει να είναι ημερομηνία της μορφής ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (ημέρα/μηνας/έτος) με καθέτους για διαχωριστικά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται αναλογικά βάσει των ημερών παρουσίας του εργαζόμενου στην εταιρία (πχ. Αν η πρόσληψη του εργαζόμενου είναι την 1/9/2012 τότε το δώρο θα είναι: 500 επί ώερς εργασίας δια ώρες υπουργείου επί 121/245).

Συλλογικές συμβάσεις v3.1.8

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΣΕΛΠΕ) (10410)

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (10400)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (17700)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε την διαδικασία υπολογισμού Δώρου Χριστουγέννων.

 

Για τον υπολογισμό Δώρου πρέπει πρώτα να έχει καταχωρηθεί η μισθοδοσία του Δεκεμβρίου. Ένας γρήγορος υπολογισμός μπορεί να γίνει από την Αυτόματη Εισαγωγή Μισθοδοσίας.

Μετά τον υπολογισμό του Δώρου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, για να γίνει σωστή εκκαθάριση φόρου.

Επιλέγουμε από τα κυάλια (Εικόνα 1) την περίοδο δώρου χριστουγέννων. Στη συνέχεια πατάμε "Εμφάνιση" και εμφανίζεται η οθόνη με τα αποτελέσματα των υπολογισμών (Εικόνα 2).
Με διπλό κλικ στις στήλες Δώρο επί Υπερωριών και Δώρο επί Λοιπών αμοιβών ανοίγει οθόνη τεκμηρίωσης των υπολογισμών.

Σημ. Μόνο από εδώ υπολογίζονται αυτόματα οι αναλογίες Υπερωριών και Λοιπών αμοιβών που συμμετέχουν στα Δώρα. Ο υπολογισμός ημέρων δώρου γίνεται και από την "Χειροκίνητη καταχώρηση σε πλήρη οθόνη", "Αυτόματη εισαγωγή μισθοδοσίας", "Σε διαμορφούμενη οθόνη". Η διαφορά είναι ότι εδώ υπολογίζονται αυτόματα και οι αναλογίες.

Εικόνα 1
Description: Description: Description: cid:image006.png@01CDBD9A.F5B18EC0

Εικόνα 2
Description: Description: Description: cid:image008.png@01CDBD9A.F5B18EC0

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.8.2

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ.  Έγινε βελτίωση στην εκτύπωση (τίτλοι, αρ. Σελίδας, πατρώνυμο κ.α.)

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. Νέα δυνατότητα ορισμού ημερών αδείας και επιδόματος ανά ΣΣΕ.

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ. Έγιναν διάφορες βελτιώσεις στις εκτυπώσεις.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. Στην οθόνη της άδειας, το πεδίο της δικαιούμενης άδειας για το τρέχον έτος έγινε μόνο για ανάγνωση. Στο εξής θα εμφανίζονται οι ημέρες άδειας που υπολογίζει το πρόγραμμα και τυχόν επέμβαση από το χρήστη (θετική ή αρνητική) θα γίνεται στο πεδίο «Οικειοθελής Παροχή».

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.1.7

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (10400)

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (11421)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (18630)

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.8.0

 

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει την αλλαγή των Ασφαλιστικών Εισφορών του ΙΚΑ, στα παλιά «αυξημένα» ποσοστά, βάσει των εγκυκλίων

Γ99/1/ 182/19.10.2012

Γ99/1/ 183/19.10.2012  

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.7.9

 

Επιδόματα ΣΣΕ. Στο εξής τα επιδόματα που εξαρτώνται από την οικογενειακή κατάσταση δεν προτείνονται υποχρεωτικά. Θα τα επιλέγει ο χρήστης με δική του ευθύνη. Για εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή παίρνουν κάποιο τέτοιο επίδομα το πρόγραμμα θα συνεχίσει να το δίνει. Αν θέλετε να σταματήσει θα πρέπει να πάτε στα μισθολογικά στοιχεία του εργαζόμενου και να το αφαιρέσετε από την ανάλυση της ΣΣΕ.

 

Χειροκίνητη καταχώρηση σε πλήρη οθόνη.  Σε περιπτώσεις αποχώρησης, αν μπούμε στην «Χειροκίνητη καταχώρηση σε πλήρη οθόνη» για να τροποποιήσουμε τις ήδη αποθηκευμένες μισθοδοσίες,  το πρόγραμμα δεν ξαναπροτείνει κάνοντας νέο υπολογισμό για να μην «χαλάει» τον φόρο.

 

Βιβλίο αδειών. Φτιάχτηκε νέα δυνατότητα όπου μπορούμε να επιλέξουμε τι θα εμφανίζει το πρόγραμμα στη στήλη "Ληφθείσα άδεια". Ημερολογιακες ημέρες ή ημέρες πληρωμής.

 

Χειροκίνητη καταχώρηση σε πλήρη οθόνη. Λόγω της δυνατότητας που έχει το πρόγραμμα για ιστορικό μισθού, ο ΦΜΥ σε προγενέστερες περιόδους υπολογίζεται πιο σωστά και δεν εμφανίζει διαφορές αν αλλάξω μισθό σε κάποιο εργαζόμενο και μπω σε προηγούμενη περίοδο.

 

Ασφαλιστικά  Ταμεία. Φτιάχτηκε νέα δυνατότητα στου κλάδους των ασφαλιστικών ταμείων να μπορεί να οριστεί ανώτατος τεκμαρτός μισθός και για «Παλιούς» εργαζόμενους (ασφαλισμένοι πριν το 1993), που ισχύει σε κάποια ταμεία.

 

Ωρομίσθιοι. Αν ο εργαζόμενος έχει μόνο αδικαιολόγητη απουσία σε κάποιο μήνα, τα ασφαλιστικά ημερομίσθια αυτόματα γίνονται μηδέν. Αν δεν έχει εργαστεί πλήρως βάσει του ωραρίου εργασίας του, τότε υπολογίζεται αναλογία των συμφωνηθέντων ασφαλιστικών του μήνα.

 

Παράμετροι ΣΣΕ.  Μπήκαν περιγραφές στα Εργοδότης, Προϋπόθεση ΣΣΕ,  Προϋπόθεση Ειδικότητα ΣΣΕ, Επίδομα ΣΣΕ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για τα ποσοστά του ΙΚΑ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Παραμένουν τα μειωμένα ποσοστά μέχρι να έχουμε κάτι επίσημο.

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.7.6

 

Nέα μειωμένα ποσοστά  εισφορών εργοδότη (Δελτίο τύπου ΙΚΑ).


Όσοι έχουν ήδη τρέξει μισθοδοσία Σεπτεμβρίου με τα παλιά ποσοστά τα βήματα που θα ακολουθήσουν είναι τα εξής:


Από το μενού της εφαρμογής επιλέγουμε, Μισθοδοσία -> Καταχωρήσεις -> Επανυπολογισμοί ποσών.

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Επιλέγουμε μήνα πληρωμής Σεπτέμβριο και εμφανίζονται επιλεγμένες οι μισθοδοτικές περίοδοι που υπάρχουν στον Σεπτέμβριο.

Στο πεδίο «Ο υπολογισμός να γίνει με τον τελευταίο μισθό» πρέπει να είναι  επιλεγμένο το Όχι για να μην κάνει καμία αλλαγή στον μισθό.

Το πεδίο «Να επανυπολογιστεί ο ΦΜΥ» το ξετσεκάρουμε.

Στη συνέχεια πατάμε το ροδάκι και εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στο κάτω μέρος με στήλες πριν τον επενυπολογισμό και μετά.

Σε αυτό το σημείο πατάμε Αποθήκευση και στη συνέχεια ξαναπαίρνουμε τις εκτυπώσεις μας (Μισθοδοτική κατάσταση, Αναφορές ασφαλιστικών ταμείων, Λογιστικό αρθρο) που θα περιλαμβάνουν τις νέες κρατήσεις.

 

Οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν διαφορά στον υπολογισμό πέραν της στήλης Συνολικές Εισφορές. Οι αλλαγές αφορούν μόνο εργοδοτικές εισφορές (κόστος).

 Αν δείτε διαφορά σε εργαζόμενους στο πρίν και μετά τον επανυπολογισμό εκτός των εισφορών, πρέπει να ελέγξετε από που προέκυψαν.

 

Εγγραφή Λογιστικής: Νέα δυνατότητα παραγωγής  και εκτύπωσης του λογιστικού άρθρου κατά κέντρο κόστους. Η επιλογή του κέντρου κόστους μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε επίπεδο.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  ΣΣΕ. Νέα δυνατότητα με την οποία, υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στην παραμετροποίηση (Πίνακες, Παράμετροι εφαρμογής, Παράμετροι ΣΣΕ), το πρόγραμμα προτείνει συγκεκριμμένα επιδόματα συλλογικής σύμβασης στους εργαζόμενους.

Νέα δυνατότητα Ιστορικότητα Λ. Κρατήσεων, Υπερωριών, Λοιπών Αμοιβών, Ασφαλιστικών ταμείων. Κάθε αλλαγή στα προαναφερθέντα καταχωρείται βάσει ημερομηνίας ισχύος. Αυτή χρησιμοποιείται στα αναδρομικά και σε τυχόν επανυπολογισμούς προηγούμενης περιόδου.

Έλεγχος Ετήσιου Ανώτατου Τεκμαρτού σε Αμοιβές που αφορούν προηγούμενες περιόδους. Πλέον το πρόγραμμα υπολογίζει τις εισφορές βάσει των πλαφόν, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής της Λοιπής Αμοιβής (πριν ο έλεγχος γινόταν μόνο σε ξεχωριστή μισθοδοτική περίοδο).

Κλείδωμα Μισθοδοσιών: Βελτιώθηκε ώστε με διπλό κλικ να βλέπω μόνο τους εργαζομένους που είναι κλειδωμένοι στον συγκεκριμένο μήνα πληρωμής και  την συγκεκριμένη μισθοδοτική περίοδο.

MIS:  Νέα δυνατότητα παραγωγής  και εκτύπωσης του λογιστικού άρθρου κατά κέντρο κόστους. Η επιλογή του κέντρου κόστους μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Καρτέλα Εργαζομένου (Ιστορικότητα μισθού): Κατά την αποθήκευση του εργαζόμενου όταν υπάρχει αλλγή μισθού, ανοίγει παράθυρο ώστε να δώσει ο χρήστης από πότε θα ισχύει ο νέος μισθός.

Αναφορές ασφαλιστικών ταμείων. Βελτιώθηκαν οι εκτυπώσεις και πλέον έχουν πληρέστερες επικεφαλίδες, ημερομηνία έκδοσης και σελιδοποίηση (σελίδα 1 από 10).

Πίνακας αποζημίωσης ΓιατρώνΔικηγόρων. Νέα δυνατότητα υπολογισμού αποζημίωσης γιατρών και δικηγόρων. Για να επιλέξει το πρόγραμμα με ποιο πίνακα θα δώσει αποζημίωση (μισθωτών ή  Γιατρών – Δικηγόρων) έχει προστεθεί σχετική επιλογή («Ιδιότητα») στην ειδικότητα.

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.1.6

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (10400)

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΑΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (11280)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (11470)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΡΟΔΟΥ (11480)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Δ.Ν.Ε. (11870)

ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) (13110)

ΞΥΛΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16300)

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.7.3

 

Άλλαξε η οθόνη των υπερωριών (Από Μενού : Πίνακες / Υπερωρίες)

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.1.5

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (10400)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (11450)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (11460)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΡΟΔΟΥ (11480)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΟΣΝΙΕ)  (14200)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16200)

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.7.1

 

Ενημερώθηκαν τα νέα Πακέτα Κάλυψης του ΙΚΑ, Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης, ΟΣΥΚ, ΚΑΔ και οι συνδυασμοί τους.

 

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.1.4

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ  (10190)

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.7.0

 

Λοιπές Αμοιβές.
Α) Προστέθηκε νέα λειτουργικότητα, βάσει της οποίας αποθηκεύεται η παραμετροποίηση των λοιπών αμοιβών και το διάστημα που αυτή ισχύει και λαμβάνεται υπ’ όψιν στα αναδρομικά αλλά και σε επανυπολογισμούς. 
Β) Προστέθηκε στην οθόνη (Πίνακες, Λοιπές αμοιβές) νέο κουμπί «Διαχείρισης Ιστορικότητας Λ.Αμοιβών».

Παράμετροι Αποζημίωσης. Δημιουργήθηκε νέο tab με τον πίνακα αποζημιώσης Γιατρών και Δικηγόρων.

Γέφυρα με Λογιστική.  Προστέθηκε στην ταξινόμιση νέα επιλογή "κατά Κέντρο Κόστους" όπου παίρνουμε το λογιστικό άρθρο κατά κέντρο κόστους.

Αποδείξεις Πληρωμής. Προστέθηκε νέα επιλογή με checkbox "Περιγραφή Ειδικότητας". Αν είναι τσεκαρισμένο στις αποδείξεις θα εκτυπώνεται  περιγραφή της ειδικότητας, διαφορετικά θα εκτυπώνεται ότι γράφει ο χρήστης στο πεδίο «Καθήκοντα – Θέση»

Καρτέλα Εργαζόμενου. Μπαίνοντας στην καρτέλλα Εργαζόμενου έχω πλήκτρα πλοήγησης (Πρώτος Εργαζόμενος / Προηγούμενος / Επόμενος / Τελευταίος).

Επανανυπολογισμοί ποσών. Μπήκε η δυνατότητα φίλτρων για επιλογή εργαζομένων προς επανυπολογισμό.

Ειδικότητες
Α) Προστέθηκε νέο πεδίο «Ιδιότητα» (Κοινός Υπάλληλος, Ιατρός, Δικηγόρος).
Β) Mε την αποθήκευση, αν ο χρήστης έχει δικαίωμα να βλέπει τα μισθολογικά στοιχεία των εργαζομένων, τότε εμφανίζεται ερώτηση για το αν θέλει να επανυπολογιστεί το ωρομίσθιο των εργαζομένων που έχουν τη συγκεκριμμένη ειδικότητα. Φυσικά πρέπει να έχει γίνει σύνδεση της ειδικότητας με συλλογική σύμβαση και με ώρες εβδομαδιαίας εργασίας για να εμφανιστεί το μήνυμα.

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.6.6

 

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει βελτιώσεις στο πρόγραμμα «εκκαθάρισης αποχωρήσαντος».

Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής του μήνα που θα πληρωθεί το δώρο.

Προστέθηκε δυνατότητα άμεσου κλειδώματος των μισθοδοσιών της εκκαθάρισης.

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.6.5

 

Στις παραμέτρους των τραπεζών τα υποχρεωτικά πεδία ξεχωρίζουν με χρώμα.

 

Σε εργαζόμενο που ο μισθός είναι μηδέν, το πρόγραμμα πλέον δεν προτείνει ημέρες εργασίας. Ολόκληρη η οθόνη της εργασίας στην «χειροκίνητη εισαγωγή σε πλήρη οθόνη» είναι ανενεργή.

 

Η σύντομη περιγραφή εργοδότη έγινε 30 χαρακτήρες για Group Εταιριών και Λογιστικά Γραφεία.

 

Δόθηκε δυνατότητα η τραπεζική πληρωμή (εκκαθάρισης), να κλειδώνει την μισθοδοσία. Αυτό ορίζεται με παράμετρο στις Γενικές Παραμέτρους.

 

Η εισφορά αλληλεγγύης δεν υπολογίζεται πλέον σε εργάτες με σύμβαση μικρότερη από ένα χρόνο.

 

Μπήκαν φίλτρα στο ιστορικό αρχείο εργαζομένων.

 

Μπήκαν κατανοητές περιγραφές στο ιστορικό αρχείο εργαζομένων, πχ πλέον γράφει από «άγαμος» σε «έγγαμος» αντί από «1» σε «2».

 

Στον εργαζόμενο και στην οθόνη καρτέλλα, μπορώ να επιλέξω να δω μισθοδοσίες για πάνω από ένα έτος χρήσης.

 

Στον εργαζόμενο και στην οθόνη καρτέλλα, προστέθηκε ένα νέο tab με τα στοιχεία που υπάρχουν αποθηκευμένα στην κίνηση μισθοδοσίας, βάσει των οποίων υπολογίστηκε μισθοδοσία.

 

Στα Ρεπό (Μισθοδοσία -> Ημερολόγια -> Ρεπό), φτιάχτηκε αναζήτηση και κατά κωδικό εργαζομένου.

 

Στην χειροκίνητη καταχώρηση σε πλήρη οθόνη, όταν μπαίνω σε περιόδους εκκαθάρισης (έχει φύγει ο εργαζόμενος) δεν γίνεται επανυπολογισμός στον ΦΜΥ. Χαρακτηρίζεται ο ΦΜΥ σαν τον έβαλε ο χρήστης με το χέρι και δεν αλλοιώνεται.

 

Η λοιπή αμοιβή που είναι ποσό επί ημέρες ασθένειας, συμπεριφέρεται όπως και η ασθένεια σύμφωνα με την παραμετροποίηση (πχ 50% για τις τρεις πρώτες μέρες θα δώσουν 50% και στην λοιπή αμοιβή).

 

Μπήκαν τα νέα πακέτα ΚΑΔ/ΟΣΥΚ/ΠΚ.

 

Νέα δυνατότητα (μέσω της οθόνης  «Έλεγχος Μισθών με ΣΣΕ»), μπορούμε να δούμε ποια Ασφαλιστικά Ταμεία «λήγουν» στους εργαζόμενους και να τα απενεργοποιήσουμε μαζικά.

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.6.3

 

Έγινε βελτίωση στον κώδικα του προγράμματος και πλέον ο «Αυτόματος Υπολογισμός Μισθοδοσίας» εκτελείται σε λιγότερο από το μισό χρόνο από αυτόν που έκανε παλιότερα. Επίσης με επιλογή εργαζομένων από τα φίλτρα, μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η ταχύτητα.

 

Νέα δυνατότητα. Aναζήτηση εργαζομένου και πολλαπλή καταχώρηση στα ρεπό.

 

Νέα εκτύπωση στο «Ιστορικό αρχείο εργαζομένων» σε  κάθετη μορφή με δυνατότητα απεικόνισης και της ημερομηνίας ισχύος της αλλαγής (όπου προβλέπεται).

 

Φωτογραφίες εργαζομένων. Στις γενικές παραμέτρους του προγράμματος μπορούμε να δηλώσουμε διαδρομή δικτύου σαν φάκελο αποθήκευσης φωτογραφιών.

 

Έγινε βελτίωση στη μεταφορά από ημερολόγιο με ασθένεια.

 

Στους εκπαιδευτικούς, περίοδοι υπολογισμού ΦΜΥ («Βάση Υπολογισμού ΦΜΥ») προτείνονται αυτόματα από το πρόγραμμα 12.

 

Προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ. Προστέθηκε ένα πεδίο στον εργαζόμενο που μπορούμε να βάλουμε το ποσό πάνω στο οποίο θα υπολογίζεται η επιδότηση εισφορών. Εάν δεν συμπληρωθεί το πεδίο τότε λαμβάνεται υπ’ όψιν το ποσό που έχει οριστεί στις παραμέτρους του προγράμματος.

 

Προστέθηκε η σύντομη περιγραφή του εργοδότη στα πεδία προς εμφάνιση, των «Φίλτρων» για Group εταιριών και Λογιστικά γραφεία.

 

Στις «Τραπεζικές πληρωμές» δόθηκε νέα επιλογή με check box, για τις τράπεζες AplhaWeb, Citibank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Εμπορική, Marfin,  Εθνική, αν θέλουμε να εμφανίζονται αναλυτικά τα ονόματα των εργαζομένων στο αρχείο της τράπεζας ή όχι.

 

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.6.2

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΟΑΕΔ): Προστέθηκε επιλογή στις παραμέτρους των προγραμμάτων (Πίνακες, Παράμετροι Εφαρμογής, Πρόγράμματα Επιδότησης Εισφορών ΙΚΑ) για να επιλέγει ο μισθοδότης, πάνω σε ποιό ποσό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης θα εφαρμόζεται η επιδότηση.

 

Οι επιλογές είναι:

Τίποτα = Για τα προγράμμτα που δεν έχουν σχέση με την ΕΓΣΣ.

Ημερομηνία Ένταξης ΟΑΕΔ = Με την ισχύουσα ΕΓΣΣ κατά τον χρόνο ένταξης στο πρόγραμμα.

Μήνα Πληρωμής = Με την τρέχουσα μειωμένη ΕΓΣΣ.

 

 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ: Ο έλεγχος ώστε η προκαταβολή να μην ξεπερνάει το υπόλοιπο πληρωτέο έγινε προειδοποιητικό μήνυμα.  Ο χρήστης μπορεί να το αγνοήσει και να βάλει ότι ποσό θέλει.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ. Στις 10/4/2012 η Microsoft έβγαλε update για τα Windows 7 SP1 και Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 το οποίο χαλάει τις εκτυπώσεις και τις βγάζει πάντα βάσει των default ρυθμίσεων του εκτυπωτή. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι εκτυπώσεις βγαίνουν Portrait.

Μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα οι λύσεις  είναι δύο.
Α) Απεγκαθιστούμε το συγκεκριμμένο
update
              Windows 7: KB2656372 and KB2656373

Windows Vista: KB2656374

Windows XP: KB2656369


B) Πριν στείλουμε την εκτύπωση στον εκτυπωτή, πάμε στις ρυθμίσεις και βάζουμε σαν default «Landscape».

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.6.1

 

Φτιάχτηκε η Εκτύπωση  / Αρχείο για το ΤΣΑΥ (Υποβολές).

 

Φτιάχτηκε η Εκτύπωση ΤΕΑΑΠΑΕ (Υποβολές). Στα ασφαλιστικά ταμεία του εργαζόμενου έχει προστεθεί μια γραμμή «Σημειώσεων»  στο τέλος. Γράφοντας εκεί το σύνολο καταβληθέντων εισφορών έως σήμερα προς το ΤΕΑΑΠΑΕ, ενημερώνεται το αντίστοιχο πεδίο στην εκτύπωση.

 

Σύντομη Περιγραφή Εργοδότη: Εμφανίζεται και στο MIS όταν έχουμε επιλέξει ομαδοποίηση κατά Εργοδότη, και στην εκτύπωση «Ετήσια σύνολα».

 

Έχει φύγει ο έλεγχος παιδιών για ΣΣΕ με παιδιά για φορολογία. Μπορώ να μην έχω κανένα παιδί για ΣΣΕ γιατί το επίδομα το παίρνω από τον ΟΑΕΔ και 2 για φορολογία.

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.5.9

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΘΟΝΗ – ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ: Στην χειροκίνητη καταχώρηση σε πλήρη οθόνη κάνοντας διπλό κλικ (για πρόγραμμα επιδότησης με προκαθορισμένο ποσό πχ 2000,1800,1300) στην οθόνη της ανάλυσης του ποσού επιδότησης, αν το προκαθορισμένο ποσό έχει υποστεί αναλογία λόγω πρόσληψης στα μέσα του μήνα (πχ 15/25) τότε εμφανιζεται δίπλα στο ποσό ένα button που επεξηγεί πως προέκυψε αυτό το ποσό.

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το πλαφόν μισθού αποζημίωσης υπολογίζεται με το νέο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης.

  α) για άνω των 25 παίρνουμε 26.18 x 30 x 8 = 6.283,20

  β) για μέχρι και 25 ετών παίρνουμε 22.83 x 30 x 8 = 5.479,20

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: Αν έχω ορίσει στα στοιχεία εταιρίας μια εικόνα σαν σφραγίδα, τότε στις βεβαιώσεις κάτω από το «Ο Βεβαιών» βγαίνει η σφραγίδα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ.  Νέο πρόγραμμα  Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων ηλικίας 16-24 ετών με επιδότηση 100%.

  

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Δημιουργήθηκε η εκτύπωση της μηνιαίας κατανομής κέντρων κόστους.

 

ΚΑΔ/ΟΣΥΚ/ΠΚ. Ενημερώθηκε η εφαρμογή με τις τελευταίες αλλαγέςτου ΙΚΑ, της 23/3/2012.

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.1.3

 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ) (10100)

Πρόκειται για την νέα Εθνική Γενική συλλογική σύμβαση που ισχύει από 14/2/2012.
Οι ειδικότητες της σύμβασης έγιναν τέσσερις. Δύο για τους άνω των 25 ετών (Υπαλλήλους και Εργατοτεχνίτες) και δύο για τους κάτω των 25 ετών (Υπαλλήλους και Εργατοτεχνίτες).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Θα πρέπει να μπείτε στα μισθολογικά στοιχεία των εργαζομένων που αμοίβονται με την ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και να προσαρμόσετε τον νέο μισθό με τα από 14/2/2012 ισχύοντα επιδόματα.

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.5.7

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΑΝΑΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.
Με διπλό κλικ στο αριστερό μέρος της οθόνης βλέπω την παραμετροποίηση της Λοιπής αμοιβής ή της Λοιπής κράτησης αντίστοιχα.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Πλέον στους δοκιμαστικούς υπολογισμούς το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του και την «Έκτακτη εισφορά» και μετά δείχνει τις επιθυμητές Καθαρές Αποδοχές

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Προστέθηκε νέα δυνατότητα,  "Μηνιαία Κατανομή Κέντρων Κόστους" . (Αφορά μόνο όσους χρησιμοποιούν Κέντρα Κόστους και κάνουν διαφορετική κατανομή κάθε Μήνα)

LOCAL ADMIN - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ EXCEL
Νέα δυνατότητα. Μπορούμε να εισάγουμε Ρεπό καθως και την Μηνιαία Κατανομή Κέντρων Κόστους.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΘΟΝΗ.
Νέα δυνατότητα ορισμού κέντρου κόστους ανά Υπερωρία ή Λοιπή αμοιβή. Ανεξάρτητα από το κέντρο κόστους στο οποίο ανήκει ο εργαζόμενος μπορούμε να ορίσουμε ότι η συγκεκριμένη Υπερωρία ή Λοιπή Αμοιβή, θα επιβαρύνει άλλο κέντρο κόστους. Το πεδίο φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

Προστέθηκε νέα επιλογή και ανοίγει το πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρησης ΑΜMYΥ (ή με F10) για τις ανάγκες της υποστήριξης, χωρις να καταργούμε (αν υπάρχει) το Fast Viewer ή το Team Viewer.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Εκτυπώνεται πλέον και τυχόν απογευματινό ωράριo.


ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Γίνεται έλεγχος ως προς το ύψος της προκαταβολής. Το ποσό που δίνει ο χρήστης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα πληρωτέα του μήνα (λαμβάνονται υπ’ όψιν και οι άλλες προκαταβολές που πιθανόν να έχει πάρει ο Εργαζόμενος).  Για τους εργάτες λογίζονται οι μέγιστες πραγματικές ημέρες εργασίας του κάθε μήνα.

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Προστέθηκε μια επιλογή στο combobox «εμφάνιση εργαζομένων», το οποίο δείχνει αυτούς στους οποίους έχει περάσει ο μέγιστος χρόνος παραμονής στη ΣΣΕ. Ο έλεγχος γίνεται μόνο για όσους Εργαζόμενους ο χρήστης έχει συμπληρώσει το κατάλληλο πεδίο στην Διαχείριση Εργαζομένων / Μισθολογικά στοιχεία. Επίσης για να ξεχωρίζουν εμφανίζονται με ροζ χρώμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
Γίνεται έλεγχος αν ο μηνας πληρωμης του επιδοματος είναι εντος του διαστήματος "Ημ/νια Ενταξης ΟΑΕΔ - Ημ/νια Ληξης ΟΑΕΔ". Αν ναι τότε του υπολογίζουμε επιδότηση. Διαφορετικά δεν υπολογίζεται.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ.
Έγινε με σύνολα ανά εργοδότη. (Αφορά μόνο Group εταιριών και Λογιστικά Γραφεία)

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προστέθηκε νέο πρόγραμμα επιδότησης (09), όπου ισχύει ότι και στο 02 (Ειδικό 2ετές πρόγρ.προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφ.εισφ. για την πρόσληψη 25000 ανέργων (80/60%), με ποσοστά 80/80 για κάθε έτος. Και στα δύο Προγράμματα προστέθηκαν και οι εργαζόμενοι με Μειωμένο Ωράριο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΟΣ
Νέα δυνατότητα. Εμφανίζονται πλέον και τα ποσά, «Μικτά» και «Υπόλοιπο Πληρωτέο», σε νέες στήλες.

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.1.2

ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (11430)

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (12300)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κλπ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (13400)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (14110)

ΝΑΥΤΙΛΙΚΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16000)

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.5.3

 

Υπερωρίες. Προστέθηκε η δυνατότητα να εισάγουμε στον πίνακα των υπερωριών, υπερωρίες με τρόπο υπολογισμού «Σταθερό Ποσό» ή «Ημερομίσθιο», καθώς και ασφαλιστικά ημερομίσθια, τα οποία προστίθενται στο σύνολο των ασφαλιστικών ημερομισθίων του εργαζομένου (για την συγκεκριμένη μισθοδοτική περίοδο που έχουμε επιλέξει).

Διορθώθηκε ένα τυπογραφικό σφάλμα στην εκτύπωση της καταγγελίας σύμβασης.

Βελτίωση στην ταχύτητα εκτέλεσης ορισμένων προγραμμάτων.

Προστέθηκε νέα εκτύπωση στις αποδείξεις πληρωμής (Laser «Δ»).

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.5.2

 

Προστέθηκε  ο ΑΜΚΑ στις εκτυπώσεις, Αναγγελία Πρόσληψης, Λήξη Εργοδότη, Οικειοθελής Αποχώρηση,  Καταγγελία Σύμβασης που είναι πλέον υποχρεωτικό να αναγράφεται.

ΦΜΥ. Έγινε βελτίωση στο υπολογισμό για εργαζόμενους 30 ετών και κάτω και άνω των 65. Πλέον όταν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα  υπερβαίνει το αφορολόγητο του συγκεκριμένου εργαζόμενου, τότε πέφτει στην κλίμακα των 5000 ευρώ.

 

Σας υπενθυμίζουμε τον τρόπο  που δηλώνεται το τεκμαρτό πόσο από παραχώρηση Αυτοκινήτου, κατοικίας κλπ στην Οριστική Φόρου Μισθωτών όπως ισχύει από το 2011.

 

Για να συμπεριληφθούν τα τεκμαρτά ποσά εισοδήματος από παραχώρηση αυτοκινήτου, κατοικίας κλπ πρέπει να γίνουν τα εξής (παράδειγμα για ποσό από παραχώρηση αυτοκινήτου):

Α) Δημιουργούμε μια Λοιπή Αμοιβή (Πίνακες -> Λοιπές Αμοιβές), με τις επιλογές που φάινονται στην παρακάτω εικόνα.

 

Β) Δημιουργούμε μια Μισθοδοτική Περίοδο (Πίνακες -> Παράμετροι Εφαρμογής -> Παράμετροι Μισθοδοτικών Περιόδων), με τις επιλογές της παρακάτω εικόνας :

 

Γ)  Τέλος καταχωρήστε με την περίοδο που δημιουργήσατε, στους εργαζόμενους που θέλετε, τα ποσά για αυτοκίνητο με μήνα πληρωμής Δεκέμβριο.

 

Δ) Πηγαίνετε, Εκτυπώσεις -> Οριστική Δήλωση ΦΜΥ  για να δημιουργήσετε το αρχείο JL10 προς υποβολή.

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.1.1

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ (10190)

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ) (11260)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (11450)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (11470)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Ν. ΡΟΔΟΥ (11480)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝ 89/67 (11610)

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΕΛΗ ΕΣΠΗΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (11670)

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (11680)

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (12320)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΟΣΝΙΕ) (14200)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ κλπ. (14210)

ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ κλπ. (14220)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (14230)

ΝΑΥΤΙΛΙΚΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16000)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (16200)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (16210)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (16220)

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (16230)

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.5.1

 

Έγιναν διορθώσεις στην στρογγυλοποίηση του φόρου και της Έκτακτης Εισφοράς.

Έγινε διόρθωση στον υπολογισμό της αναλογίας Επιδότησης ΟΑΕΔ στο Δώρο Χριστουγέννων.

ΑΠΔ : α) Διορθώσεις – Διαγραφές – Προσθήκες εγγραφών : Προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης εργαζομένου πληκτρολογώντας είτε κωδικό είτε επώνυμο είτε όνομα.

         β) Πρόχειρη αναλυτική Εμφάνιση/ Εκτύπωση : Εγινε διόρθωση στην περίπτωση που επιλέγαμε εμφάνιση κατά εκμετάλλευση.

Στην είσοδο της εφαρμογής (Login) πλέον φυλάμε την τελευταία εταιρεία / έτος στην οποία είχαμε συνδεθεί με αποτέλεσμα να μας τα φέρνει την επόμενη φορά που θα επιχειρήσουμε να την ανοίξουμε, ζητώντας μας μονάχα όνομα χρήστη και κλειδί.

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.5.0

 

Έγιναν διορθώσεις στον αυτόματο υπολογισμό της Έκτακτης Εισφοράς.

Προγράμματα ΟΑΕΔ: Δεν ελέγχει πλέον την ημ/νια έναρξης βάσει της ημ/νίας πρόσληψης. Οπότε μπορούμε να εντάξουμε νεό εργαζόμενο στο δεύτερο, τρίτο κλπ έτος επιδότησης.

Έγινε διόρθωση στον αυτόματο υπολογισμό Αποζημίωσης Αδείας για τα πρώτα δύο έτη εργασίας.

Εργαζόμενοι: Μπορούμε να εισάγουμε και δεύτερη φορά τον ίδιο εργαζόμενο με διαφορετική ημ/νία πρόσληψης που παλιότερα δεν επιτρέπονταν. Για περιπτώσεις πχ εργασίας σε δύο εταιρίες του ομίλου από τέσσερις ώρες ή σε διαφορετικά υποκαταστήματα.

 

Νέα επιλογή στην απόδειξη πληρωμής να μην εμφανίζεται το λεκτικό της  ΣΣΕ.

 

Νέα δυνατότητα: Δημιουργία λίστας στα φίλτρα από εργαζόμενους που έχω σε Excel.

 

Έγινε διόρθωση στον υπολογισμό της αναλογίας Επιδότησης ΟΑΕΔ στο Δώρο Χριστουγέννων.

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.1.0

 

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΑΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (11280)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤ. ΚΛΙΝΙΚΩΝ (11330)

ΟΞΟΠΟΙΪΑ, ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΪΑ, ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (11750)

ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (15300)

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ, ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (15400)

ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ) (17200)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (17500)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (18620)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΟΣΝΙΕ) (14200)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (14230)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (18900)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (18600)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  (11620)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κλπ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (13400)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (16220)

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.4.9

1.       Έγινε τριψήφιος ο κωδικός των υπερωριών και  4 τα δεκαδικά του συντελεστή (πχ εκτος εδρας τροφη & διαμονη = 0.3125 και όχι 0.31).

 

2.       Έκτακτη Εισφορά (2012): Με το άνοιγμα νέας χρήσης  προσθέτουμε μια νέα λοιπή κράτηση στις Γενικές Παραμέτρους και στον πίνακα Λοιπών Κρατήσεων. Η νέα Λοιπή Κράτηση λέγεται "Εκτακτη Εισφορά". Επίσης, προστέθηκε νέος πίνακας  όπου φυλάσσεται η κλίμακα της εισφοράς (Γενικές Παράμετροι).

 

3.       Μπήκε η νέα κλιμακα φόρου  του 2012.

 

4.       Σημειώσεις στο ημερολόγιο αδειών ανά εργαζόμενο -> Προστέθηκε νέο πεδίο "Σημειώσεις Κανονικής Άδειας". Μπορούμε να προσθέσουμε σημειώσεις από την καρτέλα "Άδεια" του εργαζόμενου ή από το ημερολόγιο για έναν μόνο εργαζόμενο  όταν αυτό ανοίγει από το μενού.

 

5.       Το Πρόγραμμα ΚΑΔ/ΟΣΥΚ/ΠΚ που υπάρχει στις Παραμέτρους, μπήκε σαν εικονίδιο : 

a.       Στα εικονίδια ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

b.       Μέσα στην επεξεργασία του Εργαζόμενου.

 

6.       Εμφάνιση Καταχωρήσεων: Προστέθηκε κουμπί "Αναζήτηση Εργαζομένων" έτσι ώστε να μας πηγαίνει απ'ευθείας στον συγκεκριμένο εργαζόμενο και συνεχιζουν από εκεί τα βελάκια.

 

7.       Τραπεζικές Πληρωμές: Προστέθηκε κουμπί "Νεα Τραπεζική πληρωμή" … δεν χρειάζεται πλέον να κλείνει η φόρμα και να ξανά-ανοίγει για να γίνει νέα πληρωμή.

 

8.       Η ΣΣΕ 10260 (οδηγοί) πρότεινε επίδομα εξομάλυνσης σε έγγαμους με παιδιά.  -> Διορθώθηκε.

 

9.       ΑΠΔ. Αν η ασθένεια σαν ποσό ξεπερνάει το ανώτατο τεκμαρτό τότε στην ΑΠΔ πάει μόνο η στήλη της ασθένειας και χάνονταν τα ασφαλιστικά της εργασίας.

10.   Η οθόνη επιλογής Μήνα Πλήρωμής / Μισθοδοτικής Περιόδου εμφανίζει τις καταχωρήσεις βάσει αυτών που έχω επιλέξει (τσεκάρει). 

11.   Στην απόδειξη πληρωμής, αναφέρεται και η ημερομηνία που έγινε η Τραπεζική πληρωμή που δεν εμφανιζόταν.

12.   Η Καταγγελία σύμβασης με μεταγενέστερη ημερομηνία, υπολογίζει την αποζημίωση βάσει της κατάστασης του εργαζόμενου σε εκείνη την ημερομηνία.

13.   Στην απόδειξη “Laser A” διορθώθηκε το υπόλοιπο ημερών αδείας.

14.   Η οθόνη αναζήτησης Ασφαλιστικού Ταμείου εμφανίζει τα ταμεία με διαφορετικό χρώμα ανά ομάδα για ευκολότερη επιλογή.

15.   Στην επιλογή «Ελεύθεροι επαγγελματίες», όταν προσθέταμε νέα εγγραφή, η προετεινόμενη ημερομηνία ήταν 14 Μαρτίου. Τώρα προτείνεται η τρέχουσα.

16.   Στις λίστες των φίλτρων μπορούμε πλέον και να προσθέσουμε εργαζόμενο. Μέχρι τώρα δεν γινόταν.

17.   Στις «Αναφορές Ασφαλιστικών Ταμείων» προστέθηκε στο δεξί κλικ η «Επιλογή όλων» για τις ομάδες ασφαλιστικών ταμείων.

18.   Στις προκαταβολές (Τακτικές και ‘Εκτακτες) μπήκε έλεγχος ώστε να μην ξεπερνάει πληρωτεό του εργαζόμενου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τυχόν προηγούμενες προκαταβολές.

19.   Εργαζόμενος. Στην οθόνη «Εργασιακή σχέση ωράρια» προστέθηκε κουμπί που καθαρίζει τα ωράρια για να μην χρειάζεται να τα σβήνει ο χρήστης ένα ένα.

20.   Έγιναν βελτιώσεις σε διάφορες εκτυπώσεις.

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.4.2

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

  1. Προστέθηκαν οι επιλογές «ΧΗΡΟΣ», «ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ».
  2. Δημιουργήθηκε ένα νέο Tab με τίτλο «Μεταβολές Βοηθητικών Κωδικών». Επιλέγοντας βοηθητικό Κωδικό, πχ. Τμήμα ή Κέντρο Κόστους, μπορώ να δω όλη την διαδρομή του για όσα έτη έχω δεδομένα στην βάση.
  3. Νεό Tab για υπολογισμό Δώρων. Μπορούμε να δούμε τι δώρο και τι προσαυξήσεις θα πάρει ο εργαζόμενος. Με διπλό κλικ στα αποτελέσματα ανοίγει οθόνη τεκμηρίωσης των υπολογισμών.
  4. Νεό Tab για υπολογισμό Αδείας και Επιδόματος Αδείας. Μπορούμε να δούμε τι άδεια και επίδομα αδείας δικαιούται να πάρει ο εργαζόμενος. Επίσης υπολογίζονται και τυχόν προσαυξήσεις. Με διπλό κλικ στα αποτελέσματα ανοίγει οθόνη τεκμηρίωσης των υπολογισμών.
  5. Νέα δυνατότητα. Εργαζόμενοι μόνο με κρατήσεις (X-Patriots).
  6. Στοιχεία Πρόσληψης: Προστέθηκε «Ημερομηνία Πρόσληψης Ομίλου» για γκρούπ εταιριών.

 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διορθώθηκε το λεκτικό της ημερομηνίας 3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 -> 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Νέα δυνατότητα εμφάνισης στήλης με τις εργοδοτικές επιβαρύσνσεις.

Νέα δυνατότητα εκτύπωσης σε μία απόδειξη περισσότερες από μία μισθοδοτικές περιόδους.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Προστέθηκαν επιλογές :

1.       Για τις αναλογίες των προσαυξήσεων για τα ποσά που συμμετέχουν στην κανονική άδεια, στο επίδομα αδείας και στα δώρα.

2.       Για τον συντελεστή υπολογισμού των αναλογιών Λοιπών αμοιβών και υπερωριών στο επίδομα αδείας.

3.       Για το αν και πως υπολογίζονται οι προσαυξήσεις των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων.

4.       Για τον τρόπο υπολογισμού των δώρων (με Ημερολογιάκες ημέρες ή Ημέρες Εργασίας).

 

ΓΕΦΥΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στις Λοιπές Κρατήσεις προστέθηκε νέο tab Εργοδοτικές Εισφορές για να καταχωρούμε τον λογαριασμό λογιστικής που θα χρεώνεται.

 

ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1.       Προστέθηκε νέο κουμπί Ημερολόγιο Εργασίας και εμφανίζει το ημερολόγιο της επιλεγμένης μισθοδοτικής περιόδου με εργασία, άδειες και ρεπό των επιλεγμένων από τα φίλτρα εργαζομένων.

2.       Άλλαξε η διαγραφή πολλών εργαζομένων και επιτρέπει να διαγραφή ακόμη και αν έχουν διαφορετικό είδος εργαζομένου.

3.       Πλέον υπάρχει ενημέρωση του χρήστη για τα εξής:

·         Εργαζόμενοι χωρίς ώρες εισόδου - εξόδου

·         Χωρίς ημέρες εργασίας

·         Εργαζόμενοι με (πιθανόν) λάθος ώρες εργασίας, πχ 20 ώρες σε μία ημέρα

·         Εργαζόμενοι με εργασία σε ρεπό.

 

ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  Άλλαξε  το μενού Ημερολόγια-Ασθένειες σε «Ημερολόγια – Ρεπό». Οι ασθένεια πλέον θεωρείται τύπος άδειας και καταχωρείται από την ίδια οθόνη.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΔΕΙΩΝ Νέα δυνατότητα, αναζήτηση εργαζομένου με επώνυμο.

 

ΤΥΠΟΙ ΑΔΕΙΩΝ Προστέθηκαν οι Default Τύποι αδειών στους υπάρχοντες χρήστες.

 

1.       ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

2.       ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

3.       ΓΟΝΙΚΗ

4.       ΑΠΕΡΓΙΑ

5.       ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΑΝΑΜΟΝΗ

6.       ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΗΜΕΡΩΝ

7.       ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ (>25)

8.       ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΟΧΕΙΑ

9.       ΛΟΧΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

10.   ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

11.   ΕΡΓ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΩΣ 3 ΜΕΡΕΣ

12.   ΕΡΓ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΜΕΡΕΣ

13.   ΕΡΓ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25 ΜΕΡΕΣ

 

Προστέθηκαν τρεις στήλες (με check) "Μειώνει τα δώρα", "Μειώνει το Επίδομα Άδειας", "Μειώνει την Κανονική Άδεια".

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Στην καρτέλα του κλάδου ο μέγιστος χρόνος παραμονής φυλάσσεται σε μήνες, ενώ η μέγιστη ηλικία σε έτη. Πλέον δηλώνοντας  στον κλάδο ότι ισχύει για πχ 12 μήνες το πρόγραμμα σταματάει να κάνει κράτηση μετά το πέρας των 12 μηνών.

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ Νέα δυνατότητα, αναζήτηση εργαζομένου με επώνυμο.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ γίνεται εννιαψήφιος με αυτόματη προσθήκη μηδενικών μπροστά.

 

MIS

1.       Δημιουργήθηκε νέα στήλη «Επιβαρύνσεις Εργοδότη Λοιπών Κρατήσεων».

2.       Στη στήλη "Σύνολο Εισφορών  Ασφαλιστικών Ταμείων" περιλαμβάνονται  πλέον και οι «Επιβαρύνσεις Εργοδότη Λοιπών Κρατήσεων». 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Προστέθηκε η περιγραφή υποκαταστήματος.

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - Χειροκίνητα σε πλήρη οθόνη

  1. Νέο button "Προσθήκη" για να μπορούμε να προσθέτουμε κι άλλες γραμμές Λοιπών Κρατήσεων. 

 

  1. Προστέθηκαν ειδοποιήσεις για :

Έλεγχος Μέγιστου Χρόνου Παραμονής σε Ασφ. Ταμείο

Έλεγχος Μέγιστη Ηλικία Παραμονής σε Ασφ. Ταμείο

Έλεγχος Για λήξη προγράμματος ΟΑΕΔ

Έλεγχος Ημερομηνίας Προβλεπόμενης Αποχώρησης.

Έλεγχος για αρνητικά πληρωτέα που θα μεταφερθούν στην τρέχουσα περίοδο.

 

ΡΕΠΟ (Νέα δυνατότητα). Μπορούμε πλέον σε εργαζόμενο που δουλεύει βάσει προγράμματος και δεν έχει επιλεγμένες ημέρες στην καρτέλα του, να ορίσουμε χειροκίνητα ή αυτόματα βάσει μιας λογικής , τα ρεπό για χρονικό διάστημα που επιλέγει ο χρήστης.

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

1.       Το textbox «χρήστης» έγινε combobox με όλους τους χρήστες για να επιλέγουμε.

2.       Η προέλευση των καταχωρήσεων έγινε πολλαπλή επιλογή (Αυτόματη εισαγωγή, από διαμορφούμενη οθόνη κλπ).

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Νέα δυνατότητα. Σύνολα ανά ασφαλιστικό ταμείο για group εταιριών.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΔΕΙΩΝ Αλλαγή στην εισαγωγή εργαζομένων από excel. Το Excel πρέπει να έχει τρεις στήλες, κωδικός, από ημερομηνία, έως ημερομηνία. Το κάθε Excel πρέπει να έχει ένα μόνο τύπο άδειας πχ Κανονική.

Επιλέγουμε από το combo box με τους τύπους αδείων την κανονική άδεια και προχωράμε σε εισαγωγή.

Σημ. Η πρώτη γραμμή του Excel δεν εισάγεται. Θεωρείται ότι περιλαμβάνει επικεφαλίδες.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΣΕ

1.       Μπορούμε να υπολογίσουμε μισθούς με μεταγενέστερο μήνα πληρωμής.

Αν ο χρήστης πατήσει αποθήκευση, βγαίνει προειδοποιητικό μύνημα για την αποφυγή λάθους. (Νέα δυνατότητα)

2.       Προστέθηκε μια στήλη που ενημερώνει το χρήστη αν η περίοδος ελέγχου περιλαμβάνει κλειδωμένες καταχωρήσεις. Εάν πατήσουμε αποθήκευση (ενημέρωση μισθών), οι εργαζόμενοι με κλειδωμένη μισθοδοσία στην περίοδο που γίνεται έλεγχος, δεν αποθηκεύονται.

3.       Προστέθηκε η δυνατότητα ώστε από τα αποτελέσματα του ελέγχου να ξεχωρίζουν χρωματικά αυτοί που παίρνουν αύξηση, αυτοί που έχουν μείωση μισθού (πχ έγιναν μειωμένου ωραρίου), ή με αλλαγή στη ΣΣΕ (Νέα δυνατότητα).

4.       Επίσης δόθηκε η δυνατότητα εμφάνισης πχ μόνο αυτών που πήραν αύξηση για εξεγωγή σε Excel (Νέα δυνατότητα).

 

 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ. Ενεργοποιήθηκε ο έλεγχος υπέρβασης ωρών υπερωρίας ανά μήνα και έτος. Σε περίπτωση που έχουμε υπέρβαση, οι επιπλέον ώρες μεταφέρονται στον άλλο τύπο υπερωρίας που έχει δηλώσει ο χρήστης στη στήλη «κωδικός επιπλέον ωρών».

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. Εάν έχουμε συνδέσει τις ειδικότητες των εργαζομένων με συλλογικές συμβάσεις, και η σύμβαση προβλέπει διαφορετικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, μπορούμε στην νέα στήλη που προστέθηκε να ορίσουμε το σύνολο ωρών για την συγκεκριμμένη σύμβαση και ειδικότητα.

Παράδειγμα: Εταιρία με εργασία 40 ώρες εβδομαδιαίως προσλαμβάνει εργαζόμενο με ΣΣΕ που προβλέπει 36 ώρες εργασίας. Δηλώνοντας 36 ώρες το πρόγραμμα θα υπολογίσει ωρομίσθιο βάσει αυτού και όχι των 40 της εταιρίας.

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Έγιναν βελτιώσεις στο πρόγραμμμα.

 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ. Προστέθηκε κουμπί που ανοίγει την καρτέλα με τα στοιχεία του εργαζόμενου (Νέα δυνατότητα).

 

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.0.9

 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (11900)

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (12310)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κλπ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (13400)

ΒΙΟΛΟΓΟΙ Ν.Π.Ι.Δ. (13640)

ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (15300)

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ, ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (15400)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (18630)

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Α.Π.Π. (19600)

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.3.8

Περιλαμβάνει τις νέες αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές για το ΙΚΑ (Εγκύκλιος ΙΚΑ Αρ. 48 – 22/7/2011).

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.0.8

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (10230)

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  (10400)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (10520)

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (11060)

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (11690)

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ) (11260)

Με την Δ.Α. 30/2010 (Π.Κ. 17/2-7-2010) καθορίστηκαν οι αποδοχές των Τεχνικών Ραδιοφώνου. Εκ των υστέρων με την υπ' αριθμ. 2-Εφ/2010 νεότερη Διαιτητική Κατ' Έφεση Απόφαση ανακλήθηκε η προαναφερόμενη Δ.Α. και οι μισθοί για το 2010 παρέμειναν ως είχαν 31.12.2009 (με την από 13.4.2010 ΣΣΕ Π.Κ. 18/13.4.2009).

Όσον αφορά τα ήδη καταβληθέντα ποσά, σύμφωνα με τη Νομολογία των Δικαστηρίων και τη θέση της θεωρίας του Δικαίου, η από συγγνωστή πλάνη του εργοδότη καταβολή σε μισθωτό αποδοχών που δεν οφείλει (αχρεωστήτως καταβληθέντα) και η παρακράτησή τους στο μέλλον, δεν αποτελεί παρακράτηση μισθού που απαγορεύεται από το άρθρο 664 του Α.Κ., αλλά άσκηση νομίμου δικαιώματος του εργοδότη που δεν οφείλει. (Βλ. σχετικά τις Α.Π. 1208/2005, 673.2004 και Ειρην. Αθηνών 1296/1976, Εγκ. Υπ. Εργασίας 2452/28.12.1989. Επίσης για περισσότερες πληροφορίες Βλ. "Εργασιακές Σχέσεις μετά τους νέους νόμους 2010" Χρ. Καρατζά - Εκδόσεις ΠΙΜ).

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.3.7

Μετά από απαίτηση πολλών χρηστών που είδαν αυξημένο τον ΦΜΥ στην Μισθοδοσία του Ιουλίου, δημιουργήσαμε και έναν νέο τρόπο υπολογισμού για την παρακράτηση του ΦΜΥ, ώστε να μην γίνεται σταδιακή εκκαθάριση με βάση την νέα κλίμακα αλλά απλή παρακράτηση. (η τυχόν διαφορά θα εκκαθαριστεί από την εφορία με την φορολογική δήλωση)

Ο υπολογισμός είναι ο ακόλουθος.

Α) Προσεγγίζουμε το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του εργαζόμενου.

Β) Βρίσκουμε τον φόρο της κλίμακας που αναλογεί.

Γ) Αφαιρούμε το 1,5% (λόγω προείσπραξης)

Δ) Διαιρούμε τον φόρο που προκύπτει για παρακράτηση με το 14 (μισθοδοτικές περίοδοι).

 

Παράδειγμα:

Εργαζόμενος άγαμος, άνω των 30 ετών, με φορολογητέες αποδοχές 1200 ευρώ τον μήνα θα έχει ετήσιο εισόδημα 1200 Χ 14 = 16800, + 75 (προσαυξήσεις δώρων 0,04166) = Συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα = 16875 ευρώ.

Φόρος κλίμακας = 1330,00

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: cid:image002.png@01CC4B99.6D6F4530

Μείον 1,5% = 19,95

Ετήσιος φόρος για παρακράτηση = 1310,05

Μηνιαίος ΦΜΥ = 93,58 (1310,05 / 14)

 

Για να επιλέξουμε τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού, πρέπει στην καρτέλλα του Εργαζόμενου στην οθόνη «Εργασιακή Σχέση» να πάμε στο πεδίό «Τρόπος Φορολογίας» και να ορίσουμε την επιλογή  6 =  «Παρακράτηση» όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: cid:image004.png@01CC4B99.6D6F4530

Η αλλαγή αυτή (αν θέλουμε να την κάνουμε για μαζικά για όλους τους εργαζόμενους) μπορεί να γίνει από το εικονίδιο «μαζικές μεταβολές» (Εργαζόμενοι, Διαχείρηση Αρχείου, Μαζικές μεταβολές).

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: cid:image005.png@01CC4B99.6D6F4530

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  :  Πρέπει να γίνει σαφές το εξής   :   Ο υπάρχον τρόπος υπολογισμού του ΦΜΥ, εκκαθαρίζει τον Εργαζόμενο ο οποίος μετά την Μισθοδοσία του Δεκέμβρη δεν θα χρωστάει τίποτα στην Εφορία.    Ο νέος τρόπος υπολογισμού (απλή παρακράτηση) μπορεί να δημιουργήσει διαφορές τις οποίες θα κληθεί ο Εργαζόμενος να καταβάλει στην εφορία όταν θα του εκκαθαριστεί η Φορολογική του δήλωση.

 

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.3.6

Βελτίωση υπολογισμού φόρου με τη νέα κλίμακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ.
Α) Οι προηγούμενες περίοδοι έως και 30/6/2011 θα πρέπει να είναι κλειδωμένες, για να μην τις πειράξουμε και αλλοιωθεί ο φόρος.

Β) Οι εργαζόμενοι που σαν τρόπο φορολογίας έχουν Τρόπο Υπολογισμού Β (άμεση εκκαθάριση) στην καρτέλα τους, θα εμφανίσουν ασυνήθιστα υψηλό φόρο. Εάν θέλετε η επιβάρυνση να επιμεριστεί στις επόμενες μισθοδοτικές περιόδους πρέπει να αλλάξετε τρόπο υπολογισμού και να βάλετε Τρόπο Υπολογισμού Α.

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.3.5

ΦΜΥ: Ενημερώθηκ η νέα κλίμακα φόρου (ΠΟΛ.1148/12.7.2011).

ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι προηγούμενες περίοδοι έως και 30/6/2011 θα πρέπει να είναι κλειδωμένες, για να μην τις πειράξουμε και αλλοιωθεί ο φόρος.

Εμφάνιση Καταχωρήσεων: Προστέθηκε στο κάτω μέρος της οθόνης κριτηρίων combobox με επιλογή προέλευσης καταχώρησης (αυτόματος υπολογισμός, χειροκίνητος κλπ).

 

Επαναλαμβανόμενες Λοιπές Αμοιβές / Λοιπές Κρατήσεις: Προστέθηκε μια στήλη με επιλογές, για το που θα  χρησιμοποιούνται (στη μισθοδοσία, στον προϋπολογισμό ή και στα δύο).

 

Ειδικότητες. Ζητήθηκε να μεγαλώσει το πεδίο σύντομη περιγραφή.

 

Χειροκίνητη Εισαγωγή Μισθοδοσίας: Οι Υπερωρίες και Λοιπές Αμοιβές τώρα μπορούν να έχουν πάνω από 10 γραμμές. Μπήκαν κουμπιά για προσθήκη / διαγραφή γραμμής.

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.0.7

 

ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΕΣ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (10140)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (10520)

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΣΦΑΓΗ (11040)

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (11130)

ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (11170)

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (11180)

ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ, ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑ (11290)

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (11300)

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (11570)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝ 89/67 (11610)

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (11710)

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ (11720)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Δ.Ν.Ε. (11870)

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (11890)

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΠΛΗΝ ΑΕΕΧΠΛ ΚΑΙ ΒΙΟΜ.ΦΩΣΦΟΡ.ΛΙΠΑΣΜ. Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ) (11920)

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (12310)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ κλπ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (13400)

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (13500)

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΟΙ ΤΕΙ (14310)

ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (14500)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (15000)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΩΝ (15500)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (17700)

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (18300)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (18600)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (18620)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ κλπ. ΜΗΧ/ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ κλπ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (18800)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (19100)

ΘΥΡΩΡΟΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΩΝ (19900)

 

Συλλογικές συμβάσεις v3.0.5

 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ)  (10100)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (10210)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ (10220)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (10230)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (10240)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΑΚΕΣ,ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ,ΘΥΡΩΡΟΙ (10270)

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (10400)

ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ – ΠΛΑΣΙΕ (10510)

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ κλπ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (10600)

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΥΜΕΣ, ΑΜΥΛΟΥ, ΑΜΥΛΟΣΑΚΧΑΡΟΥ, ΦΡΟΥΚΤΟΛΙΝΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (11000)

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (11050)

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (11200)

ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (11240)

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (12300)

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (12310)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (12600)

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (12700)

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ κλπ. (12800)

ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ κλπ.) (13100)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ HARDWARE ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (13210)

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΙ: ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΜΠΑΡ κλπ. (13900)

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ-ΟΞΥΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (14000)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΣΕΤΕΕ (15650)

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (16700)

ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (19000)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ) (19200)

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.3.3

Εργαλείο Διαχείρησης Συλλογικών Συμβάσεων: Έγινε διόρθωση στο κομμάτι του προϋπολογισμού που αφορά την προϋπηρεσία στον κλάδο και τις υπερωρίες με συμμετοχή σε δώρα επιδόματα.

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ (ΕΠΑ): Σε χρήστες με περιορισμό στους εργοδότες, δεν εμφανίζονταν οι αποθηκευμένες Συμβάσεις Εργασίας. Έγινε διόρθωση.

Καταχώρηση Μισθοδοσίας, Χειροκίνητα σε πλήρη οθόνη: Όταν μπαίναμε σε καταχωρημένη μισθοδοσία με ασθένεια δεν εμφανίζονταν το χρονικό διάστημα. Έγινε διόρθωση.

Εργαζόμενοι, Προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ: Προστέθηκε ημερομηνία λήξης προγράμματος και προτείνεται η σωστή ημερομηνία ανάλογα το πρόγραμμα. Πλέον εργαζόμενοι που αντικαθιστούν αποχωρήσαντες σε κάποιο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων, με την ημερομηνία λήξης του προγράμματος θα σταματάει η επιδότηση.

 

PlanoNET Μισθοδοσία  Version 4.3.2

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Απλοποιήθηκαν οι επιλογές και δεν ρωτάει πλέον τύπο ΑΠΔ (το πρόγραμμα το γνωρίζει από τα στοιχεία εταιρίας) και περιόδους. Δίνουμε απλά χρονικό διάστημα και πατάμε εκτύπωση.

Ημερολόγιο Αδειών/Ασθενειών: Προστέθηκε ένα κουμπί "Επιλογή Ημερομηνιών". Πατώντας το, μεταφέρονται πολλαπλές επιλογές ημερομηνιών απ'το ημερολόγιο, σύρροντας το ποντίκι (μέχρι 31 μέρες).

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΘΟΝΗ.

α) Υπερωρίες. Δεν επιτρέπεται αλλαγή στο υπολογισμένο από το πρόγραμμα ποσό.

β) Πρόγραμμα επιδότησης. Αν σβήναμε από το εργαζόμενο το πρόγραμμα επιδότησης και επανυπολογίζαμε την μισθοδοσία, δεν έσβηνε την επιδότηση. Διοσρθώθηκε.

γ) Για περιόδους πέραν των 12 μηνών (Δώρα – Επιδόματα), αν βάλω Λ.αμοιβή ή Υπερωρία με διαφορετικό τύπο αποδοχών απ'αυτόν της μισθοδοτικής περιόδου βγαίνει προειδοποιητικό μήνυμα για να μην «χτυπήσει» αργότερα η ΑΠΔ.

δ) Για περιόδους πέραν των 12 μηνών (Δώρα – Επιδόματα), όταν πατάγαμε το 3ο κουμπί "εργαζόμενοι που απομένουν να μισθοδοτηθούν" δεν έβγαζε κανέναν. Τώρα εμφανίζονται οι εργαζόμενοι που δεν έχουν καταχώρηση στην συγκεκριμμένη περίοδο. Για να γνωρίζουμε πχ ποιοί δεν έχουν πάρει Δώρο Πάσχα.

ΤΕΑΥΕΚ: Έγιναν βελτιώσεις στην Εκτύπωση για το ΤΕΑΥΕΚ (Υποβολές -> ΤΕΑΥΕΚ).

Καταγγελία Σύμβασης. Έγινε ενεργό το πεδίο Μισθοί/Ημερομίσθια, για να μπορεί να εισάγει ο χρήστης  ότι θέλει.

Αντιγραφή Εργαζομένου σε Νέο Κωδικό: Σε Λογιστικό Γραφείο,